- Kunskapen om hur medicin ska förvaras varierar mycket – de större tävlingsstallen har ofta bra rutiner, medan mindre stall med hobbyhästar inte har alltid samma genomtänkta system. Men det är lika viktigt för alla hästägare att ha koll, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär hos Agria Djurförsäkring.

För allas trygghet ska läkemedel förvaras i låst skåp, låst kylskåp eller annat låst utrymme i stallet. Det är ett krav för receptbelagda läkemedel enligt Svensk Travsport men rutinen rekommenderas för alla läkemedel och andra substanser som är belagda med karenstid. Alla läkemedelsförpackningar ska vara märkta med namnet på den häst som de används till.

- Det är bra rutiner som rekommenderas i alla stall, oavsett om hästarna tävlar eller inte. Vissa receptbelagda mediciner för hästar kan vara livsfarliga för små barn och djur som katter och hundar som ofta vistas i stallen, menar Karl-Henrik Heimdahl.

Överblivna hästmediciner lämnas till närmsta apoteket för destruktion. Alla förpackningar som varit i kontakt med läkemedel ska kasseras. Tänk på att inte använda gamla läkemedelsförpackningar till fodermått.  För att undvika att hästar som inte behandlas får i sig läkemedel, krävs noggranna rutiner. Analysmetoderna för dopingtester kan spåra mycket små mängder av olika substanser, eftersom de kan påverka hästarna.

Tips för säker medicinering

 • Sätt upp ett anslag på hästens boxdörr som anger vilket preparat den behandlas med och under vilken tid
 • Läkemedel som ska ges i foder kan blandas med en liten mängd till exempel betfor, som binder läkemedlet
 • Använd särskild hink eller lös krubba vid medicinering. Märk hinken eller krubban och använd den inte till andra hästar. Rengör noga efter varje medicineringstillfälle
 • För utvärtes preparat som kräm, salva, liniment eller gel - använd engångshandskar och tvätta händerna
 • Om det behandlade området ska bandageras – använd engångsbandage (bomull och gasbinda) alternativt tvätta bandagen i tvättmaskin efter varje bandagering
 • Om preparatet används på en plats på kroppen som kommer i kontakt med hästens utrustning eller täcken – använd separata persedlar för den behandlade hästen och gör rent utrustningen när medicineringen avslutats
 • Ställ aldrig in någon annan häst i en box där en häst under behandling står
 • Gör rent boxen extra noga när behandlingsperioden är avslutad. Glöm inte vattenkoppen!
 • Släpp aldrig en tävlande häst i en hage tillsammans med en häst som står under medicinering eller under den efterföljande karenstiden
 • Om du behandlar dig själv med utvärtes läkemedel, tänk på att de kan överföras till din häst
 • Tvätta alltid händerna efter hantering av läkemedel
 • Låt aldrig andra djur, till exempel katter och hundar, som står under läkemedelsbehandling vistas i hästarnas boxar