- Förutom att det är oerhört plågsamt för kon att få magen uppskuren inifrån, är det kostsamt för lantbrukaren och onödigt att kasta skräp i naturen. Ändå fortsätter nedskräpningen att öka. Nu vill vi göra fler medvetna om vad som händer när burkar kastas på åkermark, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef för häst och lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Svårt att se skärvorna vid utfordring

Nedskräpning och aluminiumburkar är ett bekymmer för lantbrukare med åkermark utmed trafikerade vägar. Trafikanter kastar både aluminiumburkar och annat skräp som senare riskerar att hamna i grovfoderkedjan när gräset skördas. 

När burken är söndertrasad är det mycket svårt att se skärvorna vid utfodring. Eftersom nötkreatur äter genom att svälja stora mängder slarvigt tuggat foder har de inte förmågan att sortera ut skräp och vassa föremål utan sväljer även dessa om de finns i fodret.

Vid vasst fastnar eller punkterar ett föremål nätmagens slemhinna. Skadan måste behandlas eller, i värsta fall, måste kon avlivas. Ett spetsigt föremål kan också tränga in i hjärtsäcken och leder då till plötslig död.

Symtom

Symtomen för att vassa föremål fastnat är dålig aptit, kutrygg, kon kan också stöna och ha feber. I de flesta fall kan diagnosen säkerställas med ett blodprov. Det finns möjlighet till tillfriskande om kon behandlas med en magmagnet som ligger kvar i nätmagen livet ut, eller också som ibland sker, följer med en idisslingsboll upp och spottas ut.

Beroende på symtomens svårighetsgrad ges även penicillin och smärtstillande. Har kon inte svarat på behandlingen på några dagar brukar prognosen anses vara dålig och djuret avlivas.