- Ett sätt att försöka förebygga FIP är att inte ha många katter på liten yta och att rengöra kattlådan ofta, säger Lotta Möller, veterinär hos Agria Djurförsäkring.

FIP orsakas av felint coronavirus, ett tarmvirus som finns i hela kattpopulationen. Vad det är som gör att vissa katter med tarmviruset utvecklar FIP, medan andra inte gör det, är fortfarande osäkert.

Det verkar som om katter med nedsatt immunförsvar som utsätts för högt smittryck löper större risk att drabbas, exempelvis djur yngre än 2 år samt seniorer med nedsatt immunförsvar. Innekatter löper större risk än utekatter att drabbas, eftersom de oftare hålls i större grupper.

- Det är inte så konstigt eftersom tarmviruset finns i avföringen och ju fler katter som delar låda, desto större är risken att utsättas för viruset som sedan kan mutera till FIP, säger Lotta Möller.

Så förebygger du FIP

  • Undvik att ha många katter på liten yta. Risken för FIP ökar ju fler katter det finns i gruppen per ytenhet.
  • Se till att ha god ventilation inomhus.
  • Rengör kattlådan ofta, minst två gånger om dagen och skura rent en gång i veckan.
  • Rengör mat- och vattenskålar ofta.

Symptom som kan vara tecken på FIP

  • Feber som kommer och går
  • Nedsatt aptit
  • Avmagring
  • Uppsvullen buk på grund av vätska
  • Andningsproblem

Om FIP

FIP delas in i två olika sjukdomsformer; torr och våt. Vid torr form av FIP utvecklas sjukdomssymptomen under flera veckor eller till och med månader. Symtomen varierar utifrån vilka organ som är skadade, men ofta ses förändringar i öga, hjärna, tarm, njurar och lever. Katten magrar av, blir trött och får febertoppar. Symtomen är ospecifika och kan också kan vara tecken på annan sjukdom.

Vid torr FIP läcker vätska ut i kroppshålor som buk- och brösthåla. Ofta blir katten bukig av vätskan och kan få svårt att andas. Sjukdomsförloppet är snabbt och katten avlider inom några dagar eller veckor från de första symptomen. Katter som visar symptom på torr FIP utvecklar ofta våt FIP mot slutet av sjukdomen.

Normalt ställs en sannolikhetsdiagnos till följd av till exempel blodprovstagning, ultraljud, biopsier, kattens ålder och analys av vätska från kroppshålor. De enda säkra svaren får man vid en obduktion eller genom att ta ett vävnadsprov från angripna organ. Botande behandling för FIP saknas. En sjuk katt kan behandlas symtomatiskt en kortare tid. Forskning avseende behandling pågår. FIP smittar inte till andra djur som till exempel hundar.