Många vet att man kan avla fram ett önskat utseende på hundar, men det går också att påverka den mentala hälsan och de egenskaper som kännetecknar en hundras. Här har uppfödarna tillsammans med rasklubbarna ett stort ansvar att förminska eller förstärka de egenskaper som en ras ska ha. I Pälspoddens studio söker vi svar på de frågor som många valpköpare, men också uppfödare funderar över. 

-          I viss mån kan man avla fram ett önskat beteende, som sedan förstärks om hunden får träna på det den är tänkt att användas till, till exempel jakt. Det gäller även egenskaper som rädsla och glädje som påverkas mer av genetiken än av hundens miljö, säger Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik vid SLU och expert på just hundars beteende och avel.

Vilka beteende ska man då prioritera vid avel? Det är en viktig fråga för rasklubbarna att komma överens om vilken riktning man som uppfödare ska utveckla hundrasen mot.

I dag finns ett stort intresse kring hundars beteende bland uppfödare och hundägare. Ämnet diskuteras i media och Svenska kennelklubben har en särskild kommitté för att arbeta med frågan.

För att kartlägga hundrasers beteenden utför SKK tester i beteende och personlighet, så kallade BPH-tester. Att delta i BPH-tester är intressant för den enskilda djurägaren, men framför allt så bidrar man till att kartlägga rasens beteende. Hittills har 13 000 hundar testats i Sverige.

Helena Sirén från SKK är också uppfödare och tittar mycket på mentaltester vid valet av föräldrar.

-           I efterhand kan jag se att min första kull blev inte lyckad, men med ett långsiktigt, medvetet avelsarbete har nu, åtta kullar senare, gett gott resultat, säger Helena Sirén.

Helena Siréns tips till uppfödare är att alltid mental beskriva avelsdjur för att kunna jämföra tikens med hanens resultat. Men hennes viktigaste tips är att vara försiktigt och inte chansa när det gäller mentalitet. Friska, stabila hundar måste gå före andra ingredienser som exempelvis utseende i avelsarbetet.

-          Jag hoppas att det blir naturligt för alla hundägare att testa mentaliteten i framtiden, det ger nödvändigt underlag till framtida forskning och skapar på sikt fler hundar som mår bra, säger Helena Sirén från SKK.

Lyssna på det spännande samtalet i Pälspodden här.

Om BPH-prov

Här kan du anmäla dig till BPH-prov.

Här du läsa om olika rasers BPH-resultat.

Här kan du se en film om hur BPH provet går till.