År 1940 bestod fonden av 100 000 kronor, en svindlande summa på den tiden, att jämföra med de 10 MSEK som fördelades under 2018. Hundforskning blev allt mer vanligt under 70- och 80-talet parallellt med att djursjukvården för sällskapsdjur tog fart. År 2008 startar samverkan genom Agria SKK forskningsfond för hund- och kattforskning.

- Agrias stöd och engagemang i husdjurens hälsa och välbefinnande är en av de viktigaste insatserna i modern tid. Att kontinuerligt lyfta stora hälsoproblem och systematiskt försöka hitta vetenskaligt beprövade lösningar i samarbete med forskarvärlden har gjort stor skillnad för våra hundar och katter, säger Pekka Olson, ordförande i Svenska kennelklubben, tidigare chefsveterinär Agria Djurförsäkring.

Ett framgångsrikt exempel är parvovirusvaccin mot den mycket smittsamma parvovirusinfektionen hos hund.  Man uppskattade att 90 % av de hundar som kom i kontakt med viruset insjuknade och att 3 % av dem dog. Svenskt vaccin togs fram och idag vaccineras alla hundar framgångsrikt.

Ett urval av projekt inom hundforskning

År 1970

 • Defekter i hundavel. (Bengt Henriksson), detta är ett av de första tillfällena som sambandet mellan hundens exteriör och hälsa uppmärksammas.

År 1972

 • Introducerar professor Gustaf Björk en metod för identitetsmärkning av hundar med tatueringstång.

År 1979

Utdelades sammanlagt 90 000 kronor till elva projekt, två exempel på hund:

 • Utredning av hemostasrubbningar (blödarproblem) hos hund (Bernt Jones) 
 • Thyroideafunktion vid diabetes mellitus och kroniska njur-och leverskador has hund (Mats Larsson).

År 1981

Avelshygieniskt arbete med hundar under benämningen Projekt hundavel skapades av Agria tillsammans med SKK och SLU. Som ett av de första resultaten av detta arbete blev de bedömningsregler för höftledsdysplasi som Agria sedan dess i huvudsak tillämpar i sin skadereglering. Under åren blir det en lång projektlista för projekt hundavel:

 • Artroser hos berner sennen, labrador och rottweiler
 • Hjärtfel hos cavalier charles spaniel
 • Glaukom hos springer spaniel, samojed
 • Uppföljning av valptester på Statens Hundskola
 • Undersökning av avelsstrukturen hos olika hudraser

År 2002

 • Fortsatta studier av sjukdom och död hos försäkrade svenska hundar med hjälp av Agrias försäkringsdatabas. Detta arbete har fortsatt ända fram till idag. (Agneta Egenvall, Brenda Bonnett) Under åren har över 40 vetenskapliga artiklar med Agrias skadestatistik publicerats.

År 2006

 • Höft och armbågsdysplasi hos hund – avelsindex för minskade ledproblem. (Sofia Malm, Birgitta Danell, Erling Strandberg)

År 2011 -2018  

Aktuella forskningsprojekt i samarbete med Agria SKK forskningsfond.

Sedan 2016 kommunicerar Agria regelbundet forskningsresultat tillsammans med forskare via den populärvetenskaliga podden Pälspodden.

Lyssna på podcasten här