Trots höstmörkret är det härligt att rida ut i naturen och njuta av årstidernas skiftningar. Ibland behöver dock en trafikerad väg passeras eller följas, vilket kan innebära en stor risk.

– De flesta ryttare undviker trafikerade vägar, men eftersom merparten av Sveriges hästar finns i storstadsnära områden är hästar också en del av trafikbilden. Många olyckor med hästar och ryttare skulle kunna undvikas om kunskapen om hästar i trafiken ökade, säger Mikael Theoren, affärsområdeschef Häst & lantbruk, Agria Djurförsäkring.

Alla hästar är i grunden är flyktdjur, vilket innebär att de hellre springer ifrån sådant som de upplever som otäckt. Hästar har en väldigt snabb reaktionsförmåga och kan ändra både riktning och tempo på mindre än en sekund. Med träning kan flyktinstinkten minskas, men den finns alltid kvar. Det gör att även de lugnaste hästarna kan bli skrämda av en tutande bil, en stor lastbil som kör förbi nära eller ett fordon som hastigt dyker upp.

Så möter du hästar på ett säkert sätt i trafiken:

  • Sakta in
  • Håll avståndet
  • Fäst blicken på hästen - den kan ändra riktning och tempo väldigt snabbt
  • Låt ekipaget passera eller kör förbi sakta

En ryttares mardröm:

  • Fordon som tutar
  • Fordon som passerar snabbt
  • Fordon som passerar nära
  • Stora, skramlande eller ljudliga fordon
  • Ljudlösa fordon som dyker upp hastigt

En hästolycka kan bli dyr – för bilisten

Om olyckan ändå är framme, är det nästan alltid fordonets försäkring som täcker kollisionen. Men både häst och ryttare bör ha en egen olycksfallsförsäkring. Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage är ryttaren normalt berättigad till ersättning för personskadorna genom fordonets trafikskadeförsäkring. Oftast betalar trafikskadeförsäkringen ersättning för de kostnader som uppkommer om hästen skadas. Fordonsägaren får dessutom stå för skadorna på det egna fordonet. En kollision med ett hästekipage kan därför kosta fordonsägaren ganska mycket pengar