Tips för hälsosam hovvård:

  • Kratsa och visitera hovarna varje dag
  • Verka hästen ca var 6-8 vecka, det individuella behovet avgör intervallet
  • Anlita en godkänd hovslagare
  • Ställ krav på din hovslagares engagemang i hästen
  • Kommunicera med din hovslagare
  • Byt endast hovslagare om det inte fungerar

Problem med skador i hovarna kan ta lång tid att läka ut

Man kan tycka att bra hovvård skulle vara enkelt – en väl verkad hov med rätt vinklar och i lagom storlek  kombinerat med den dagliga vården att kratsa ur hoven och undersöka så den inte har drabbats av skador. Men så enkelt är det inte alltid. Det kan uppstå problem med skador i hovarna som kan ta väldigt lång tid att läka ut. Problem med hovarna kan också påverka hästen så att andra skador uppstår i andra kroppsdelar. En viktig nyckel till friska hovar är att anlita en godkänd hovslagare som är engagerad och ambitiös.

- Som en fortsättning i vårt kunskapsprojekt #stoppahältan vill vi lyfta hovarna som ett viktigt område. Friska, starka hovar skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara hästar och här spelar hovslagaren en viktig roll, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring. 

Hoven en spegel av hästens hälsa

Karl-Henrik Heimdahl är hästveterinär på Agria Djurförsäkring och ser hoven som en spegel av hästens hälsa:

- Vikten av bra hovslageri är egentligen inte bara att förebygga problem i hovarna utan även att förebygga skador i övriga delar av kroppen - allt från ledinflammationer till muskelskador och muskelstyvheter i bogar och överlinje. 

En hov som inte är verkad i balans utifrån hästens benställningar och naturliga vinklar leder till långvarig snedbelastning högre upp i hästens kropp och därmed uppstår efterhand sekundära problem utav detta, dock inte alltid i själva hovarna.

Om hoven ändrar form

Däremot kan hovarnas form förändras vid snedbelastning. Var uppmärksam på om hoven ändrar form, exempelvis plötsligt börjar dra ihop sig och krymper eller om hästen blir hög i trakten och börjar gå på tå, då har den inte belastat hoven lika mycket och lika jämt som tidigare och det kan vara tecken på att hästen försöker undvika smärta i hoven eller i andra kroppsdelar.

Välj rätt hovslagare

Hovvård kräver konsekvens och därför är tipset att hålla fast vid en bra hovslagare för regelbunden verkning.

- Det finns många duktiga hovslagare, men många gånger kan hästägaren kräva ett större engagemang. Exempelvis bör hästen visas i rörelse både innan och efter skoningen för att säkra hovens balans och att hela hoven är i marken när den landar. En ambitiös hovslagare följer upp förändringar över tid, och ser till att hästens hov är i balans, säger Karl-Henrik Heimdahl.

För ett bra resultat bör hovslagaren veta vad hästen används till och ta del av hästens utbildning. Från ryttarens sida krävs närvaro och dialog med hovslagaren. Många ryttare är inte ens i stallet när hovslagaren kommer. Det krävs ett ömsesidigt engagemang för att uppnå en idealisk situation som gynnar hästens bästa.

Stäm av med människor i din närhet för referenser när du ska välja hovslagare. En av Jordbruksverket godkänd hovslagare måste dessutom skriva journal, vilket ger en bra uppföljning av hästens hovhälsa.