Vintern innebär ofta att många hästar står i mindre rasthagar och rids mindre på grund av sämre väglag och väder. När vädret är som sämst lägger också många hästägare in en vintervila.

- Det är inte fel att ge sin häst vintervila, men kom ihåg att ha en balans mellan foder och motion. En häst som är van att arbeta och plötsligt inte motioneras alls kan lätt bli överladdad och skada sig i en hal hage, drabbas av förstoppningskolik eller till och med få fång, säger Karl-Henrik Heimdahl, veterinär på Agria.

Tillgång till bra vatten dygnet runt är viktigt för att undvika kolik, liksom en foderstat med i huvudsak grovfoder. Hästens mage mår bättre av grovfoder, samtidigt som det hjälper hästen att hålla värmen i kylan. Om hästen står i en sandpaddock eller på sandjord, kan grovfodergivor ute minska risken för sandkolik.

- Sandkolik kan förebyggas och behandlas med loppfrö men kräver i värsta fall en bukoperation. Ibland kan det röra sig om 15-20 kilo sand som hästen fått i sig och tarmen kan då brista när man försöker operera, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Undvik vrickningar och halkskador

Halt väglag innebär risk att hästen halkar med risk för fläkskador och frakturer som följd. Sanda gärna hala partier i hagarna och på stallbacken. Skodda hästar får bra fäste med hjälp av korta broddar. Om skodda hästar som går tillsammans med andra hästar ska vara broddade på alla fyra hovarna eller inte, är ett vanligt trätoämne i inackorderingsstall. Å ena sidan ökar risken för fläkskador med obroddade bakhovar, å andra sidan ger en spark av en broddad hov ofta större skador än en obroddad. Lösningen kan vara att låta hästar som går tillsammans vara oskodda bak. Då har de både bra fäste och risken för sparkskador minskar.

- Broddar är det bästa sättet att hålla en skodd häst på benen, men innebär samtidigt en risk. Det är inte ovanligt att hästen trampar sig själv med sina broddar och får tråkiga sår. Studera hästens rörelsemönster och förse den med de skydd den behöver för att eliminera tramp med broddade hovar, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Ta alltid för vana att skruva ur broddarna vid transport och byt ut slitna broddar i förtid. De flesta hästar sliter broddar ojämnt i samma hov, vilket leder till snedbelastning av hoven.
Om hästen är skodd, samlas gärna stora snöbollar under hovarna vid tö-väder, som kan leda till tråkiga vrickningar. På marknaden finns en uppsjö av väl fungerande snösulor som minskar problemet avsevärt.

Fång – inte bara en sommarsjukdom

Förr förknippades fång med ponnys på sommarbete. Numera ses fång året om och på hästar av alla raser. Exakt varför det är så, vet man inte, men det verkar finns en korrelation mellan för mycket eller för näringsrik mat i kombination med för lite motion. Överviktiga hästar löper större risk att utveckla fång, men många medelviktiga hästar drabbas också.

- Var noga med att motionera hästen och kom ihåg att dra ner på kraftfodret under viloperioder, säger Karl-Henrik Heimdahl.