Även om katter utomhus är försedda med kattsäkra reflexhalsband kan olyckan vara framme.

- En katt som blivit skadad försöker nästan alltid gömma sig eller fly. Risken att katten springer från platsen är stor och då kan den vara väldigt svår att hitta. Men en skadad katt behöver tas till veterinär, därför bör man leta kring olycksplatsen, säger Lotta Möller, veterinär hos Agria Djurförsäkring.

När katten är funnen, bör du skapa dig en uppfattning om hur skadad den är, samt ringa polisen och ta katten till veterinär så fort som möjligt. Om katten är chipmärkt, är det enkelt för veterinären att hitta ägaren och underrätta honom eller henne.

- Var försiktig när du lyfter katten - en skadad och rädd katt kan försöka att bitas eller rivas på grund av smärtan och det är inte bra att bli biten av katter. Linda gärna en filt eller handduk om den, och lyft katten i den. Även om katten ser ut att må bra kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare. Och vice versa – en illa tilltygad katt kan mycket väl tillfriskna med rätt behandling, säger Lotta Möller.

Ring polisen oavsett om katten är skadad eller avliden. Tänk på att det bara är polis eller veterinär som får avliva en skadad katt.

Gör så här om du kör på en katt:

  • Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för katten
  • Meddela polisen eller djurets ägare - om telefonnummer finns tillgängligt på halsbandet
  • Se till att katten snarast kommer till en veterinär