Tryggare försäkringar för nötbesättningar

Nu lanserar Agria nya försäkringsprodukter för nötbesättningar. Det handlar om bättre salmonella skydd, förbättrad ersättning vid förlust av kalvar samt ett bättre avbrottsskydd vid mjölkförlust.

- Vi arbetar kontinuerligt med att se över produktförbättringar för att möta våra kunders önskemål. Därför är det extra kul att nu kunna erbjuda ett tryggare försäkringsskydd för nötbesättningar, säger Fredrik Wester, försäljningschef för lantbruksprodukter, Agria Djurförsäkring.

Förbättringarna i består av fyra delar:

Bättre salmonellaskydd

I de nya plusprodukterna förbättrar vi skyddet vid salmonella. Vi kommer att ersätta en större andel av Jordbruksverkets ersättning (35 procent) och ökar samtidigt ersättningstiden för produktionsbortfall från 18 till 24 månader.

Kalvförlust

Vi kommer också att införa ersättning för kalvförlust i våra nya plusprodukter. Vid kalvförlust kommer kunden att få ersättning utan avdrag av självrisk. Vad som räknas som kalvförlust beror på om kunden tecknat en försäkring för mjölk- eller köttbesättning

Förbättrat skydd för mjölkavbrott 

I tilläggsförsäkringen för mjölkavrott sänks skadegränsen till kunden förlorat sju procent av den förväntade mjölkproduktionen under 30 dagar, mot tidigare tio procent. Utöver detta införs ett efterskydd samt ersättning för provtagning vid saneringsslakt på grund av streptococcus agalactiae, penicillinresistent staffylococcus aureus eller mycoplasma bovis.

Hänsyn till besättningsstorlek

I Agrias gamla produkter och de nya basprodukterna beräknas årssjälvrisken och gränsen för vad som räknas som större djurförlust som en procent av besättningens totala försäkringsbelopp. I de nya plusprodukterna har även besättningsstorlek betydelse och för större besättningar kommer årssjälvrisken och gränsen för större djurförlust att sänkas.

Läs mer om Agria nya försäkringar för nötkreatursbesättningar här