Tips inför avelssäsongen

Med våren kommer avelssäsongen – några har nog redan betäckt sitt sto, andra har fullt upp med att välja hingst eller vänta på årets föl. Men vad ska man tänka på om man vill avla på sitt sto? Här bjuder hästveterinär Karl-Henrik Heimdahl, Agria Djurförsäkring på sin avelserfarenhet. 

Först och främst gäller det att ställa sig frågan – är mitt sto lämpat för avel?

- Vissa individer är inte lämpliga att avla på, på grund av fysiska eller psykiska hinder, eller om de saknar positiva kvaliteter som bör föras vidare genom avelsarbete, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Stonas brunst styrs av säsongen, de brunstar i princip under den tid på året som det är ljust – från februari-mars fram till hösten. Brunsten går i tre veckors cykler, i genomsnitt 17 dagar emellan.

- Ju äldre stoet blir desto svårare kan det vara att få dem dräktiga, men det finns oftast inga hinder för ett sto att bli dräktigt även vid dryga 20 års ålder. Det är stoets hälsotillstånd som avgör.

Stoets hälsotillstånd avgör också hur fölet mår när det föds. Om stoet tidigare fött välutvecklade föl, men nu producerar tunna outvecklade föl, har det sannolikt varit dåligt med näring den sista tiden i stoets mage. Det beror ofta på stoets ålder och ”sliten livmoder”, fundera då över om stoet ska användas mer till avel.

Att välja hingst

Det svåraste valet för de som vill satsa på avel, är oftast hingstvalet, ställ dig några frågor:

- Vad vill jag producera, vad är mitt avelsmål – avlar jag av sentimentala skäl och vill ha en egen häst att rida på hemma? Då har egentligen alla godkända hingstar tillräckliga kvalitéer, och man får istället titta på ridbarhet och temperament.

- Vill jag istället ta fram en sporthäst och tävlingsindivid, då måste jag först ställa mig frågan - är mitt sto rätt sto att avla på? Vad har hon för härstamning, kvalitéer, egna meriter och tävlingsresultat?

- Om ett sto är bra på något, välj då en hingst som är ännu bättre på det. Se till stoets svagheter och använd inte en hingst som är dålig på samma sak – man vill inte förstärka en dålig egenskap.

- Välj inte en hingst bara för namnet, även om det kanske skulle göra avkomman lite lättare att sälja. Om du har ett oprövat sto i avel – använd en beprövad hingst. Till ett mer rutinerat avelssto kan man våga chansa på en yngre hingst.

- För att öka chanserna att stoet blir dräktigt, är det bra om hon är i bra hull, lagom tjock men inte fet. Har stoet tävlat är det bra om hon har kommit ur tävlingskondition.

- Ha koll på brunstperioden, så snart stoet visar tecken på brunst är det dags att åka till seminstationen för undersökning.

Efter betäckningen

- De 40-45 första dagarna efter betäckningen är viktiga för utvecklingen, stoet ska inte utsättas för onödig stress. Därefter brukar det fungera bra att återgå till det vanliga. Ett betäckt sto kan ridas och motioneras tills de blir för tunga och tjocka.

- Mot slutet av dräktigheten behöver stoets foderstat ses över. Har man bra, analyserat grovfoder så kan det räcka för stoet, men ibland måste man komplettera med kraftfoder i slutskedet av dräktigheten

Missa inte det senaste avsnittet av Pälspodden, där temat är avel. Här kan du lyssna!