Precis som hos kvinnor är tikarna utsatt för tumörer i sina bröstkörtlar. Som för alla typer av tumörer är det viktigt att juvertumörer upptäcks på ett tidigt stadium för en lyckad behandling.

Upptäck tumören

-   Ta för vana att känna igenom tikens juver någon gång per vecka. Det är enkelt att lägga hunden på ryggen, klappa med handen och känna igenom under sidan av magen från armhålan mot ljumsken. Tikar har fem, ibland fyra eller sex juver, på varje sida, säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Hundägare som inte planerar att avla på sin tik kan minska risken för juvertumör genom att kastrera tiken innan det första eller andra löpet. Kastration är dock ett ingrepp som alltid ska övervägas noga, det är viktigt att hundägaren har en tydlig bild av vilka konsekvenser det medför.

Behandling

Oftast tas knölen tas bort genom ett kirurgiskt ingrepp. Därefter skickas den för analys till ett laboratorium. Om det visar sig vara en elakartad tumör kan hunden vidarebehandlas med en mer omfattande operation där en eller flera hela juverdelar tas bort och i vissa fall även med hjälp av cellgifter. Om tumören upptäcks i god tid är prognosen vanligtvis god att hunden blir frisk igen.  

Bra att veta om juvertumörer:

  • Sjukdomen kan förebyggas genom att tiken kastreras i tidig ålder
  • Lär dig att regelbundet känna igenom tikens juver för att tidigt upptäcka knölar
  • Kontakta veterinär om du upptäcker en knöl