Nu ökar risken för fång

Foto: Karianne Widsell

Många hästar som drabbas av fång insjuknar runt midsommar när gräset är som mest näringsrikt. Varför är det så, och hur kan man undvika fång?

- Oftast är det hormonella förändringar som gör att hästar drabbas av fång, men man kan också misstänka överutfodring i kombination med för lite motion, säger Charlie Lindberg, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.

Dagens hästar går generellt i mindre hagar och rör sig mindre, men får lika mycket eller mer foder än tidigare generationer hästar som gick i flockar på större ytor, motionerades mer och åt en mer sparsmakad foderstat.

- Det är också viktigt att låta hästen vänja sig successivt vid gräs och andra foderslag under ett par veckors tid, tipsar Charlie.

En häst som en gång drabbats av fång kan bli bra med lång boxvila, specialskoning och restriktiv foderstat. Men rehabiliteringstiden är lång och risken är stor att en häst som en gång drabbats blir sjuk igen. Ju tidigare sjukdomen behandlas desto bättre prognos.

- Ta för vana att känna på hästens hovar. Ett varningstecken är om hovarna är varma eller om du känner puls. Då bör veterinär tillkallas. Hästen kan också bli kort och snubblig i steget. Det är inte säkert att hästen står i den klassiska fångställningen med kroppsvikten förskjuten bakåt och framhovarna långt framför sig, säger Charlie Lindberg.

Sjukdomsförloppet kan vara så kort som några timmar. Om det inte behandlas i tid kan inflammationen skapa en försvagning i hovens lamellager som i sin tur leder till att hovbenet sänks eller roteras. Tecken på en lägesförändring av hovbenet är att kronranden blir mjuk när den förlorat sitt stöd från hovbenet. Det är mycket smärtsamt för hästen och innebär ibland att hästen inte tillfrisknar. Men varför drabbas hästen av fång?

För mycket foder

Den mest välkända orsaken till fång är foderförätning som leder till en störning i tarmfloran. Det kan ske när hästen får i sig stora mängder kraftfoder eller släpps på ett kraftigt grönbete. Se till att hästen vänjs successivt vid bete och foderbyten. Under en viloperiod bör kraftfodergivan minskas för att undvika fång.

Fång på grund av överbelastning

Hästar som har en kraftig hälta en längre tid kan drabbas av belastningsfång på det tidigare friska benet. Normalt skiftar en häst vikt mellan benen för att blodcirkulationen i hovarna ska fungera. Om den inte kan göra detta på grund av smärta kan fång uppstå. Följa veterinärens rekommendationer för att förebygga.

Förlossningsfång av kvarliggande efterbörd

En annan orsak till fång är att ett sto inte släpper efterbörden normalt efter en förlossning. Efterbörden ligger då kvar och släpper ut bakterier och toxiner (gifter) som påverkar cirkulationen i hovarna.

Akut behandling 

Om du misstänker att din häst har drabbats av fång ska du genast ställa den på boxvila med ett mjukt torrt underlag. Helst bör det vara en tjock spånbädd eftersom det underlaget ger mest svikt. Se även till att kyla hästens ben med kallt vatten för att minska risken för skador i hovarna. Ge inte kraftfoder utan enbart hö, gärna ett sent skördat hö som innehåller mycket fibrer men en mindre mängd protein. Eller dryga ut givan med halm. Tillkalla en veterinär omedelbart för behandling. Behandlingen går ut på att identifiera och avlägsna orsaken till sjukdomen och även ge smärtlindring till hästen.