Nu får alla hundar som arbetar med trafikeftersök en trygg försäkring

Från den 1 mars får alla trafikeftersökshundar, som arbetar med att söka efter trafikskadat vilt längs och omkring landets vägar, en olycksfallsförsäkring från Agria Djurförsäkring. 

Alla trafikeftersökshundar som deltar i ett trafikeftersök som är initierat av polisen får ta del av försäkringen, oavsett om hunden har en annan försäkring eller är oförsäkrad. Hundägaren ersätts för både veterinärvård och livförsäkring. För försäkrade hundar betyder det att hundägaren slipper använda sin egen försäkring och kan spara den till andra tillfällen. Försäkringen har tagits fram i samarbete med Svenska Jägareförbundet, och täcker alltså samtliga hundar som arbetar med trafikeftersök på uppdrag av polisen.

- De här hundarna gör en fantastisk samhällsinstats samtidigt som de utsätts för stor fara att själva drabbas av skador under sitt arbete. Det känns bra att vi nu kan öka deras trygghet med vårt högsta försäkringsbelopp, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur på Agria Djurförsäkring.

Om trafikeftersök

Varje år involveras närmare 50 000 fordon i olyckor med vilda djur i Sverige*. I många fall dödas djuret direkt, men ofta försvinner det in i skogen trots allvarliga skador och måste då sökas upp av jägare med hund. 5 500 hundförare med hundar är engagerade i arbetet med att söka upp trafikskadat vilt i Sverige, ett arbete som ofta sker efter mörkrets inbrott. Alla viltolyckor ska enligt lag rapporteras till polisen via SOS 112. Polisen skickar ut eftersöksjägare för att spåra upp djuret och eventuellt avliva det för att förkorta lidandet.  

Så här ser trafikeftersökförsäkringen ut:

  • Den ersätter veterinärvård vid olycksfallskador som sker under trafikeftersök upp till 120 000 kr

  • Livförsäkringsbeloppet är 25 000 kronor per hund

  • Försäkringen har ingen självrisk

  • Försäkringen gäller för alla hundar som deltar i ett trafikeftersök initierat av polisen

*Enligt Nationella Viltolycksrådet

Kontakt
Patrik Olsson, affärsområdeschef sällskapsdjur
Agria Djurförsäkring, telefon 070-258 60 13