Hjärnan skadedrabbad vid hästolyckor

Antalet personskador i samband med hantering av hästar ökade med knappt 10 procent under 2016, jämfört med året innan. Det visar olycksfallsförsäkringen Agria Incident. Huvudet är den kroppsdel som är mest utsatt med hjärnskakning och sårskador, många gånger med svåra besvär som följd. 

Skador mot huvudet är den vanligaste orsaken till en skadeanmälan till Agria. Hjärnan är den mest utsatta delen av kroppen och dessutom extra känslig för yttre våld med risk för problematiska följder. Konsekvenserna och rehabilitering efter en hjärnskada är väldigt individuella, men minnesförlust, inlärningsproblem, förmåga att planera i kombination med fysiska nedsättningar är vanliga besvär. Att använda en bra ridhjälm vid hantering av hästar är ett grundläggande skydd.

- För de allra flesta är det självklart att använda ridhjälm vid ridning, däremot inte alltid vid lastning eller vid hantering av hästen på marken. En bra hjälm är det bästa för att skydda sig mot våld mot huvudet som är en mycket känslig kroppsdel, säger Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring.

Skadeanmälningarna ökar

Under förra året ökade antalet skadeanmälningar för olycksfallsförsäkringen Agria Incident med 10 procent. Olyckorna skedde i samband med ridning, hantering av hästen i boxen, vid lastning eller när man leder hästen. Personerna som drabbats är allt från ridskoleföräldrar till elitryttare.

- Fall från hästryggen är den vanligaste orsaken till att man skadas, tätt följd av olyckor när man sköter om hästen som att bli klämd, biten eller sparkad, säger Pernilla Melander.

Kvinnor är som väntat i klar majoritet. När det gäller åldersfördelningen är det två grupper som sticker ut – 20-29 åringar samt 45-54 åringar.

- Mellan 20 och 30 har nog många slutat på ridskolan och skaffat en egen häst. I den äldre gruppen finns säkert en hel del återvändare som tagit upp ridningen igen efter flera års uppehåll. Sämre balans i kombination med att man blir stelare i kroppen gör att skaderiskerna ökar, säger Pernilla Melander.

Endast tre procent i urvalet är över 65 år, hanteringen av hästar att avtar runt sextio årsåldern. De yngre åldergrupperna under 14 år står för 8,4 % av skadorna.

Olycksförsäkring för alla

Agria Incident är en olycksfallsförsäkring som omfattar alla de personer som hanterar en häst som är försäkrad i Agria - kan vara ryttare, föräldrar, hästskötare eller hovslagare.

Vanligaste skadorna under 2016:

  • Skador i huvudet – hjärnskakning och sårskador mot huvudet
  • Frakturer handled, arm
  • Frakturer axelled, överarm
  • Skada i ryggen, fallskada rygg
  • Fraktur i fot, fotled

Andelen skador i olika åldersgrupper:

  • 8,4 % 0-14 år
  • 88 % 15-64 år
  • 3 % 65 år och äldre