Hältor i fokus för forskningssatsningar

Nu har Stiftelsen Hästforskning beviljat medel till tio nya forskningsprojekt inför 2018. Agria satsar 1,7 miljoner kronor till de utvalda projekten där huvudfokus ligger på rörelsemekanik hos häst.

- Hältor är den enskilt största skadegruppen bland hästar, därför är det angeläget att forska vidare för att hitta orsaker och förebygga skador, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef Häst hos Agria Djurförsäkring, som stöttar de beviljade projekten med 1,7 miljoner kronor via Agrias forskningsfond.

I årets utlysning av forskningsprojekt inom häst, har sex projekt inom programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap beviljats.

  • Bakbenshälta hos häst, varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre?
  • Objektiv gångartsanalys och utredning av hälta hos islandshästar
  • Hälta eller lateralitet – när är en rörelseasymmetri betydelsefull?
  • Ingen hov, ingen häst? En studie om hovkvalitet, prestation och hälsa hos travhästar
  • Utvärdering av en ny, profylaktisk metod för att minska lidandet hos hästar med sommareksem
  • Kolhydrater i gräs och grovfoder till häst

Dessutom har pengar delats ut till projekt inom programområde samhällsvetenskap och humaniora. Dessa tar sig an ett brett spektrum av frågor som till exempel hur stallkulturen gestaltar sig i cyberrymden, hästar i trafiken, den didaktiska processen i ridundervisningen och nya metoder och verktyg för en förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen.

De nya projekten beviljas tillsammans nästan 5 miljoner svenska kronor och knappt 2,5 miljoner norska kronor för 2018 från Stiftelsen Hästforskning där Agrias medel ingår.


Utöver de nya projekten beviljas även tio pågående projekt fortsatt finansiering. De pågående projekten får dela på närmare 4 miljoner svenska kronor och knappt 700 000 norska kronor för 2018.

Information om samtliga beviljade projekt finns på Stiftelsen Hästforsknings webbplats: https://hastforskning.se/anslag-2018/