4,6 miljoner kronor till friskare hundar och katter

Nu ska forskarna fördjupa sig i hur hundar med vanliga problem som hjärtsvikt, atros eller ryggont ska få en bättre djurhälsa. På kattsidan handlar det om att öka kunskapen om hjärtmuskelskador, men också om att hitta genen som gör att vissa ragdolls föds dvärgväxta. Agria och SKK forskningsfonds årliga avsättning hamnar på 4,6 miljoner kronor för 2017. 

Totalt avsätter forskningsfonden 4,6 miljoner för att stödja 25 forskningsprojekt i Sverige, Norge och Danmark. Tolv av projekten är nya för i år, medan resterande handlar om pågående projekt som har fått förlängd finansiering.

-   Vi strävar efter att fler sjukdomar kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas för att på sikt förbättra den fysiska hälsan hos våra sällskapsdjur, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Exempel på hundforskning

  • Hjärtsvikt är ett vanligt problem bland hundar. Nu har en dansk forskare fått möjligheten att undersöka om en viss typ av medicinering, som har använts med goda resultat inom humanvården, kan bidra till att minska dödligheten bland hundar med hjärtsvikt.
  • En annan intressant frågeställning vid Linköpings universitet är hur stress och livsstil kan påverka relationen mellan oss och våra hundar. Samspelet mellan människa och hund baseras på sociala relationer, men vilka fysiologiska samband skapar relationen?
  • Från SLU kom ansökan om att kartlägga arvsmassan hos ett 100-tal hundar för att bättre kunna identifiera genetiska förändringar som är kopplade till ärftliga sjukdomar.
  • Atros är en vanlig diagnos hos både människor och hundar. Nu vill forskare kunna erbjuda hundarna en högre livskvalitet genom bättre smärtlindring, men också genom att förbättra möjligheten till klinisk utvärdering av hundens smärta och hälta.

Kattforskning

Bland nya forskningsprojekt finns det två nya kattprojekt. Det ena handlar om ett kraftigt ökande problem, dvärgväxt hos ragdoll. Nu hoppas forskarna att de med hjälp av förbättrad genanalys ska kunna hitta den underliggande sjukdomsgenen som är ärftlig. I dag är det omöjligt att identifiera anlagsbärare annat än genom testparning.

I Köpenhamn kommer forskare att fördjupa sig i hur man bättre ska kunna sätt diagnos hos kritiskt sjuka katter med hjärtmuskelskador. Metoden används i dag på hund och människa men ännu inte på katter.

Nyfiken på vilka fler hund- och kattprojekt som beviljades ? I bifogad pdf finner du hela sammanställningen.

För 2017 har Agria även avsatt 1,7 MSEK till hästforskning som fördelades av Stiftelsen Hästforskning.   Läs mer  här .