Färre hundar drabbas i naturen

Hundar och framför allt jakthundar levde ett tryggare liv i skog och mark under förra året. Antalet skadade och dödade hundar minskade med totalt 17 procent under 2015, det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring. 

Trafiken som är hundarnas absolut största fara visar glädjande nog upp den lägsta siffran för skadade och döda hundar under en tioårsperiod.

-          Även skador som orsakats av vildsvin backar med en tredjedel till en nivå som vi inte har sett på några år. En anledning kan vara ett större genomslag för skyddsvästar som ger hundarna ett bättre skydd mot kraftiga betar, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Trafiken som är hundarnas absolut största fara visar glädjande nog upp den lägsta siffran för skadade och döda hundar under en tioårsperiod.

-  Även skador som orsakats av vildsvin backar med en tredjedel till en nivå som vi inte har sett på några år. En anledning kan vara ett större genomslag för skyddsvästar som ger hundarna ett bättre skydd mot kraftiga betar, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Agria har under flera år arbetat aktivt för att fler hundar ska bära skyddsväst och bjuder därför på självrisken vid en skada om hunden bär skyddsväst vid jakt.   

Mer frekvent användning av skyddsväst kan också vara en bidragande anledning till att skador och dödsfall orsakade av skott minskar, en annan anledning är troligen att många jägare och jaktlag är bättre utbildade.

Ökar gör istället antalet skador och dödsfall som orsakats av vargar, dock från låga nivåer. Medan skador orsakade av odefinierat vilt djur ligger kvar på i princip samma nivå. 

-   Överlag visar 2015-års skadestatistik en alltmer positiv bild, även om det totala antalet drabbade hundar fortfarande är alltför högt, säger Patrik Olsson.

Statistiken beräknas på samtliga hundar i Agrias försäkringsbestånd, det vill säga 40 % av alla försäkrade hundar i Sverige.

Antal hundar dödad eller skadad                               2013              2014              2015

Trafik                                                                              521                544                483               

Skott                                                                               24                  25                  14

Drunkning                                                                       39                  34                  30

Tåg                                                                                 28                  36                  20

Varg                                                                                 5                     5                   17

Lo                                                                                    0                     2                    1

Björn                                                                                1                    2                    5

Vildsvin                                                                           152                149                96

Vilt/vilda djur                                                                  101               117                 118

Försvunnen under jakt                                                   12                  25                  14

Totalt                                                                             883                939                798

 

Läs mer och jämför skadestatistiken från 2006 här