Vad göra om du kör på en katt?

Varje år råkar hundratals katter illa ut i trafiken. Även om katter utomhus ofta är försedda med reflexhalsband och alla möjliga försiktighetsåtgärder kan olyckan vara framme. Det här ska du tänka på om det går så illa att du kör på en katt.

-   Men varje år sker trafikolyckor där katter är inblandade. I en akut situation är det inte lätt att veta hur man som bilförare ska agera, men det finns fler saker att tänka på om du kör på en katt, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur.

Om du kör på en katt:

  • Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för katten
  • Meddela polisen eller djurets ägare - om telefonnummer finns tillgängligt på halsbandet
  • Ge första hjälpen om det är möjligt - läs mer här
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att katten snarast kommer till en veterinär

Se efter hur det gick med katten

Stanna alltid för att se efter hur katten mår. Det är inte ovanligt att en katt som blivit skadad gömmer sig i ett dike eller trots sina skador tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta intill vägen och försök minnas hur katten såg ut om den sprang iväg.

Om du lyckas få tag på katten så försök att skapa dig en uppfattning om hur skadad den är. Är den illa skadad är det bra om du försöker ge första hjälpen. Ta sedan katten till en veterinär så snart som möjligt. Var då försiktig när du lyfter katten och linda gärna en filt eller handduk om den, så att den inte försöker fly. Även om katten ser ut att må bra kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare.

Ring polisen

Polisen rekommenderar att man ringer till dem oavsett om katten är skadad eller avliden. 

Vilket ansvar har bilförare?

Bilförare som håller sig till trafikreglerna och har oturen att köra på en katt som springer ut anses inte vara som ansvarig för olyckan. Då är det vanligtvis så att du inte är skyldig att ersätta kattägaren för skador på katten eller räkningar från veterinär. Har bilföraren agerat vårdslöst och som en följd av det kört på en katt kan situationen bli en helt annan.