Misstänkt smitta sätter stopp för tävling

Hästarna är tillbaka i sina boxar och träningar är i full gång, men med en ökad risk av bakterier som kan utvecklas till smittsamma sjukdomar. – Det är ganska enkelt att undvika de smittor som finns hos häst, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär hos Agria Djurförsäkring.

Den vanligaste smittan så här års är luftvägsinfektioner. I sin enklaste form är de sällan farliga, men de orsakar en hel del bekymmer om ett stall smittas. För en ridskola eller ett tävlingsstall kan det bli förödande om verksamheten tvingas stänga eller gå på halvfart i flera månader.

-    Få känner till att man inte får tävla om misstanke om smitta funnits i stallet de senaste tre veckorna, säger Karl-Henrik Heimdahl. Anledningarna till regeln är enkel - en häst som har en infektion i kroppen ska inte ansträngas och smittspridning ska undvikas.

Undvika smittor så här:

  • Undvik att vistas i stall eller ridhus där smittor finns
  • Om du vistas i stall där smitta finns – byt kläder och skor och sprita händerna innan du går in i nästa stall
  • Låt varje häst ha en egen uppsättning borstar och utrustning
  • Undvik att dela ”slickburk”* med andra hästar
  • Var uppmärksam på hästens allmäntillstånd. Verkar hästen loj eller annorlunda, ta tempen och låt hästen ta det lugnt några dagar
  • Ha ett karantänstall för nyanlända hästar där de kan stå en vecka innan de stallas in

En lätt luftvägsinfektion kan vara i det närmaste symptomlös, men hästen är nedsatt och kan inte prestera normalt. I andra fall snorar hästen lite, hostar och har något förhöjd temp i några dagar, men tillfrisknar snabbt utan behandling. För hästar med nedsatt immunförsvar kan det bli besvärligt och vissa hästar kan bli mer känsliga i sina luftvägar efter en luftvägsinfektion. Hästinfluensa brukar däremot sällan gå obemärkt förbi annat än hos vaccinerade hästar, som kan vara smittbärare även om de själva inte blir sjuka. Den största skräcken bland alla smittor är att få in kvarka i stallet.

-          Vid kvarka blir hästarna rejält dåliga, snoriga, febriga och kan få bölder som spricker. De flesta hästar tillfrisknar, men det kan ta tid, och tyvärr är det några hästar varje år som får avlivas på grund av kvarka eller följder av det, säger Karl-Henrik Heimdahl.

Så sprids de vanligaste smittorna:

  • Luftvägsinfektioner och influensa sprids via hästens utandning och hosta. Inkubationstiden är 3-4 dagar
  • Kvarka sprids via närkontakt mellan hästarna och – när hästen är sjuk – via utandning och hosta. Inkubationstiden är 10-12 dagar
  • Ringorm sprids via direktkontakt, till exempel via gemensamma täcken eller borstar