Hundar går oftare till veterinären än katter

Hundar går till veterinären nästan dubbelt så ofta som katter. Det visar Agria Djurförsäkrings kartläggning av ren- och blandrasiga katter och hundar. Men vid en närmare granskning syns stora skillnader mellan olika typer av hund- och kattraser. 

Agria Djurförsäkring har under flera års tid sammanställt och bearbetat underlag om hälsotillståndet för svenska hundar och katter. Statistiken bygger på att djuret besökt veterinären och överskridit gränsen för försäkringens självrisk.

– Den övergripande bilden visar att katter går till veterinären mer sällan än hundar. Man får dock ha i åtanke att katter inte är små hundar utan ett helt annat djurslag och har andra typer av skador, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.

Katternas livsstil kan vara en annan orsak till att de besöker veterinären mer sällan. Många katter lever stora delar av dygnet utomhus och ägaren är därför inte är lika uppmärksam på förändringar i kattens hälsa, jämfört med en hund som ofta lever närmare sin husse eller matte.

En av Sveriges friskaste hundraser är finsk spets och den friskaste kattrasen ragdoll. Ragdollen besöker veterinären lika sällan som huskatterna och är hack i häl efter den finska spetsen.

En annan jämförelse visar att hundrasen dogue de bordeaux blir så sjuk att den går till veterinären nästan dubbel så ofta som den mest sjukdomsdrabbade raskatten, siamesen.

Orsaken till hundars veterinärbesök beror bland annat på hundarnas mycket stora variationer i både storlek och utseende. I Sverige finns det 350 registrerade hundraser, att jämföra med ett 30-tal kattraser. Av alla hundar i Agria är 80 procent renrasiga, medan motsvarande siffra för katter är 10 procent.

Antal unika veterinärbesök/10 000 försäkrad katt eller hund

Dogue de bordeaux 2700
Alla hundar 1300
Siames 1250
Ragdoll 760
Huskatter 750
Finskspets 650

Varje år bidrar Agria och SKKs forskningsfond till forskning på hund och katt. Under 2015 har raser som boxer, mops och spaniel fått del av forskningsmedel på 5 miljoner kronor för att undersöka sjukdomar som är vanliga hos dessa raser.

Andra hundraser som sällan går till veterinären är utöver den finska spetsen exempelvis lancashire heeler, skye terrier, breton, coton de tuléar, jämthund, olika typer av strövare och älghundar.      

Om katter

Forskningsmaterial - Agria Cat Breed Profile

Totalt finns ca 1250 000 katter i Sverige

10 % av försäkrade katter i Agria är renrasiga

36 % av alla katter är försäkrade, 23 % av alla katter är försäkrade i Agria

Om hundar

Forskningsmaterial - Agria Dog Breed Profile

Totalt finns ca 800 000 hundar i Sverige

80 % av försäkrade hundar i Agria är renrasiga

80 % av alla hundar är försäkrade, 40 % av alla hundar är försäkrade i Agria