Färre hästar involverade i trafikolyckor

Under 2014 involverades ett knappt tjugotal hästar i trafikolyckor, av dessa dog 6 hästar direkt eller till följd av skadorna. Under åren 2010-2014 drabbades i genomsnitt två hästar per månad av en allvarligare incident i trafiken.

Olycksfallen toppade under 2011 med 38 drabbade hästar, varav 22 hästar dog direkt eller till följd av skadorna. Över genomsnittet ligger även inkommande trafikolycksärenden till Agria under åren 2010 och 2012. Men nu går kurvorna nedåt.

– Varje häst som drabbas av en trafikolycka är ett trauma för både häst och ryttare. Om den överlever väntar ofta lidande, rehabilitering och oväntade utgifter. Därför är det positivt att vi under 2013 och 2014 ser en sjunkande trend med färre hästar som blir trafikoffer, säger Stefan Fur, affärområdeschef Häst på Agria Djurförsäkring.  

De veterinärkostnader som ersätts av Agria ligger i genomsnitt på cirka 5000 kronor per skadad häst. Därtill kommer självrisken och 20 procent av veterinärkostnaden som hästägaren betalar.

Förutom att hästen skadas eller i värsta fall avlider, riskerar den att utsätta andra trafikanter för fara och orsaka större olyckor. Undvik att hästen drabbas av trafikolyckor genom att:

  • Alltid använda tydliga reflexer på både häst och ryttare. Även om det är ljust när du rider ut så kommer mörkret snabbt under vinterhalvåret.
  • Undvik så långt det går att rida på och nära trafikerade vägar.
  • Gå gärna ut i vägkanten om möjligt när du möter en bil.
  • Signalera mot trafikant att sänka farten och vara uppmärksam.
  • Rid aldrig på lång tygel i trafiken.
  • Var uppmärksam och scanna av omgivningen för att ligga steget före din häst.