Färre fallande katter

Varje år får Agria Djurförsäkring in ett hundratal skadeanmälningar från kattägare vars katter som skadat sig när de har ramlat ned från balkonger. Men efter Jordbruksverkets reglering har den långsiktiga trenden vänt, fler djurägare tar ansvar och färre katter faller till marken från balkonger.

År 2008 införde Jordbruksverket regeln om att näta in balkonger som är högre än 5 meter över marken för att skapa en tryggare och säkrare hemmiljö för katten. Nu börjar resultatet synas. Från fler än 700 fallolyckor år 2007 till färre än 500 under 2014 visar en tydlig nedåt kurva. Även efter våren och sommaren 2015 fortsätter pilen nedåt.

-       Den positiva trenden visar att alltfler kattägare tar ansvar för sina djur. Det är glädjande att se när det går åt rätt håll, även om det fortfarande finns mer att göra, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef Agria Djurförsäkring.

Balkongfall är onödiga olyckor som medför ett stort lidande för djuret, och dyra veterinärvårdskostnader för djurägaren. Den som inte skyddar sin katt kan dessutom anmälas för brott mot djurskyddslagen.

Underlaget beräknas på Agrias statistik som räknats om till att gälla hela Sveriges kattbestånd, 1 159 000 miljoner katter.