Ett dödsfall per år vid hantering av hästar

Foto: Caroline Willberg John
Hälften av skadeanmälningarna till Agria vid hantering av hästar handlar om frakturer, alltifrån brutna tummar till lårbenshalsar. Därefter är det vanligast med mjukdelsskada utan sår och därefter kommer olika typer av sårskada. Trots insatser inom ridsporten dör det minst en person varje år, en stabil siffra som inte vill ge vika.

Att umgås med hästar är härligt, men hästens starka flyktinstinkter kan göra det riskfullt att rida och hantera hästar. Agria samarbetar regelbundet med Svenska ridsportförbundet för att förbygga säkerheten på ridskolor och vid tävlingar.  Trots det händer det olyckor med hästar varje dag. 

Varje år tar Agria emot cirka 500 skadeanmälningar för hästolyckor inom ramen för olycksfallförsäkringen Agria Incident. Den som gäller för ryttare, föräldrar, fodervärdrar, skötare - alla som hanterar en häst som är försäkrad i Agria.  

– Den vanligaste orsaken till att man skadas är att man ramlar av hästen, tätt följd av olyckor när man sköter om hästen som att bli klämd, biten eller sparkad, säger Stefan Fur. 

Den största posten för utbetalningar till är skador som lett till invaliditet, därefter kommer ersättning för tandskador, skadade kläder, dödsfall och läkekostnader.  

– Tyvärr ligger antalet dödsfall på en jämn nivå över tiden. Vi gör regelbundna informationsinsatser för säkrare ridskolor och tävlingar, men hästen som levande flyktdjur i 500-kilosklassen är en fara. 

Vanligt med tandskador

Att tandskador är vanligt är inte så förvånande eftersom många hästälskare gillar att pussa på mulen och gosa med hästen. 

– Hästens huvud är tungt och kan göra mycket snabba rörelser, säger Stefan Fur som betonar vikten av att var uppmärksam på hästens signaler och hålla sig på lagom avstånd.  

Bland Agrias kunder står kvinnor bakom 93 procent av anmälningarna. Åldersgruppen 45-49 år är förvånande nog den största gruppen som gör en skadeanmälan. Därefter kommer 50-54 åringarna, medan först på tredje plats hamnar 20-24 åringarna, allt enligt statistik från åren 2012 och 2013. 

– Vi ser att det framför allt är äldre kvinnor som anmäler skador till oss. Vi kan inte säga vad det beror på, kanske är blir man långsammare i sina rörelser med åldern och hinner inte agera.  

Agria Incident omfattar en veckovis schablonersättning för läkekostnader samt en sjukvårdsgaranti, som gäller om kunden exempelvis har problem med ett dåligt lagat ben efter en olycka med hästen. Då hjälper Agria till med att hitta en ny operationstid, vanligvis inom ett par veckor. Dessutom ingår ersättning för skadad ridutrustning och kostnader för skötsel av hästen under akuttiden. Alla skadeersättningar bedöms från fall till fall. 

Fakta om Agria Incident:

 • Agria Incident har funnits sedan 2001 och gäller för alla hästar som är försäkrade i Agria. 
 • Cirka 500 fall anmäls per år – många vet inte att den ingår i hästens vanliga Agria-försäkring.
 • Kvinnor står bakom 93 procent av anmälningarna. 

År 2013 åldersgrupper med flest anmälningar till Agria Incident

Procentuell fördelning av 500 anmälda skador:

50-54 år 12%
45-49 år 13%
20-24 år 9%
15-19 år 8%
10-14 år 8%

År 2012 åldersgrupper med flest anmälningar till Agria Incident

Procentuell fördelning av 500 anmälda skador:

50-54 år 12%
45-49 år 13%
20-24 år 12%
15-19 år 12%
10-14 år 6%

Skadestatistik/tre största åldersgrupperna 

Bland Agrias kunder är det främst kvinnor mellan 45-49 år som kommer in med en skadeanmälan.

Vanligaste skador:

 1. Frakturer (hälften av alla skador)
 2. Mjukdelskada utan sår
 3. Sårskada inkl. blodförgiftning 

Utbetalningsposter i fallande ordning: 

 1. Invaliditetskapital 
 2. Tandskador 
 3. Skadade kläder 
 4. Dödsfall (1 person per år avlider i samband med hästhantering)
 5. Läkekostnader