Enklare att få ersättning om du skadats av en Agriaförsäkrad häst

Nu blir det enklare att få ersättning från Agria Incident, försäkringen som gäller för ryttare, föräldrar, fodervärdrar, skötare – det vill säga alla som hanterar en Agriaförsäkrad häst.

Fyra väsentliga förändringar gör det enklare för den som skadas; en enhetlig schablonersättning för läkekostnader, borttagen självrisk på 1 500 kronor, skadeanmälan görs direkt på telefon utan papper samt ger möjlighet att kombinera med andra olycksfallsförsäkringar.

– Med den nya schablonersättningen slipper kunden skicka in kvitton utan anmäler skadan direkt på telefon och får direkt pengarna insatta på sitt konto om skadan är godkänd. En trygghet som kan var skönt om olyckan är framme, säger Stefan Fur, chef för affärsområde Häst på Agria Djurförsäkring.

Hälften av skadeanmälningarna som Agria får handlar om frakturer, alltifrån brutna tummar till lårbenshalsar. Därefter är det vanligast med mjukdelsskada utan sår och olika typer av sårskada.

– Den vanligaste skadeorsaken är att man ramlar av hästen, tätt följd av olyckor när man sköter hästen som att bli klämd, biten eller sparkad, säger Stefan Fur.

Tidigare fick kunden ersättning för exempelvis kostnader i samband med läkarbesök samt för sveda och värk. Dessa ersätts nu av schablonersättningen. Alla övriga ersättningar finns kvar. 

Schablonersättningen fastställs utifrån antalet veckor beräknad läketid som gäller för varje diagnos. Varje vecka ger 1 335 kronor - exempelvis en bruten tumme med 4 veckor läketid ger 5 340 kronor. En svårare skada med längre läketid ger högre ersättning. Den maximala läketiden som ersätts med schablonen är 26 veckor.

Skadad ridutrustning och kläder ersätts mot kvitto. Kunden kan också få ersättning för kostnader för skötsel av hästen under akuttiden. I Incident ingår dessutom en sjukvårdsgaranti, om kunden exempelvis har problem med ett dåligt lagat ben efter en olycka med hästen så hjälper Agria till med att hitta en ny operationstid, vanligvis inom ett par veckor.

För medlemmar i Svenska Ridsportförbundet, som är försäkrade via förbundets gemensamma olycksförsäkring, innebär Agrias förändringar att en skadedrabbad person kan få dubbel schablonersättning.

Fakta om Agria Incident:

 • Agria Incident har funnits sedan 2001 och gäller för alla hästar som är försäkrad i Agria
 • Cirka 500 fall anmäls per år – många vet inte att den ingår i hästens vanliga Agria-försäkring

Skadestatistik/tre största åldersgrupperna

Bland Agrias kunder är det främst kvinnor mellan 45-49 år som kommer in med en skadeanmälan. Kvinnorna står också bakom 93 procent av anmälningarna.

År 2013 åldersgrupper med flest anmälningar till Agria Incident i fallande ordning:

 • 45-49 år
 • 50-54 år
 • 20-24 år

År 2012 åldersgrupper med flest anmälningar till Agria Incident i fallande ordning:

 • 45-49 år
 • 50-54 år
 • 20-24 år

År 2011 åldersgrupper med flest anmälningar till Agria Incident i fallande ordning:

 • 40-44 år
 • 20-24 år
 • 45-49 år

Vanligaste skador

 1. Frakturer (hälften av alla skador)
 2. Mjukdelskada utan sår
 3. Sårskada inkl. blodförgiftning

Utbetalningsposter i fallande ordning

 1. Invaliditetskapital

 2. Tandskador

 3. Skadade kläder

 4. Dödsfall (1 person per år avlider i samband med hästhantering)

 5. Läkekostnader