– Agrias samarbete med Stiftelsen Hästforskning bidrar till friskare och mer hållbara hästar i Sverige. De utvalda forskningsprojekten fokuserar på hästens vanligaste skador och resultaten är väsentliga för vår dagliga verksamhet, säger Pekka Olson, chef veterinära strategier på Agria Djurförsäkring. 

Inom Stiftelsen Hästforskningen finns forskningskommittén som har till uppgift att vaska fram förslag till fördelning av forskningsmedel. Slutligen är det styrelsen som beslutar vilka projekt som beviljas. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa, djurhållning och skadeförebyggande arbete.

– Vi har samarbetat med Agria under tio år och i vår gemensamma strävan mot friska hästar kan vi tillsammans minska återkommande skador bland hästar, säger Stefan Johansson, ordförande i Stiftelsen Hästforskning.

Forskningen ska också bidra till att skapa ökad förståelse hos allmänheten om hästens betydelse för att förbättra hälsan för människor och de positiva effekter som umgänge med djur ger för samhället i stort.   

Under 2015 delade Agria ut 1,5 MSEK till forskningsprojekt