Agria om kostnadsökningar inom djursjukvården

I Dagens Industri går Folksam till hårt angrepp om ökade veterinärvårdskostnader och vinster mot djursjukvårdkoncernerna AniCura och Evidensia.

– Vi har inte upplevt så stora skillnader i kostnadsökningar från enbart AniCura och Evidensia som Folksam uppger. Däremot så såg vi under 2013 dramatiska skadekostnadsökningar på kort tid inom hela branschen, säger Birger Lövgren, vd för Agria Djurförsäkring. 

Agrias fulla fokus på djurförsäkringar gör att företaget följer branschens utveckling i detalj varje dag och kan agera omgående vid förändringar. När kostnaderna steg snabbt under 2013 gjorde Agria en del justeringar i premierna. Samtidigt togs initiativ till dialog med de nya djursjukvårdskedjorna, andra kliniker och branschföreningen Svensk djursjukvård.  

– Som resultat ser vi nu att kostnadsutvecklingen dämpades under 2014. Inför 2015 ser vi inte något stort behov av premiehöjningar, det handlar om ett fåtal procent, säger Birger Lövgren. 

I dag behandlas djuren alltmer vilket förlänger deras liv allt högre upp i åldrarna. Agria månar om att djurägaren själv får välja vilken veterinär de vill vända sig till. 

– Vi bejakar en ständigt pågående diskussion om hur mycket djursjukvården får kosta och hur mycket djurägare är beredda att satsa på sina djur. Syvende och sist vill vi att djurägaren själv ska ha möjlighet att välja hur omfattande vård man vill ge sitt djur, säger Birger Lövgren.