Förändringen innebär att alla hundar som har en veterinärvårdsförsäkring hos Agria Djurförsäkring slipper självrisken om de råkar ut för en olycka eller skada i samband med jakt eller organiserad jaktträning under förutsättning att de bär en skyddsväst.  Skyddsvästen får inte vara äldre än fem år gammal från inköpsdatum.

- Vi ser att det kommer allt fler skyddsvästar på marknaden som passar olika raser och behov och vill uppmuntra ansvarsfulla hundägare att skydda sin hund från onödiga skador och lidande, säger Patrik Olsson, affärområdeschef för smådjur på Agria Djurförsäkring.

Agrias samlade statistik pekar på jakthundarnas höga skaderisk när de arbetar i skogen i samband med jakt eller träningar inför jaktsäsongen.

Det som behövs vid en skadeanmälan är att man intygar att hunden bar skyddsvästen vid skadetillfället och att man kan visa upp ett kassakvitto/värdebevis på skyddsvästen. I vissa fall kan det även bli aktuellt med ett vittne som kan intyga att hunden bar västen vid olyckstillfället eller ett fotografi.

Förändringen gäller från och med den 12 oktober.