– Agria och RS har samarbetat i många år och det är glädjande att Agria fortsatt bidrar till att stärka vår verksamhet inom utbildning och utveckling för hästnäringen, säger Jan Andersson, vd för Ridskolan Strömsholm AB. 

Samarbetet ska bidra till att verka för körkonsten och ridsportens bevarande och utveckling vid Strömsholm. 

– Ridskolan Strömsholm är en nationell knutpunkt för svenska kvalitetshästar och ridsport. För Agrias del är det viktigt att vara en nära partner i utvecklingen och utbildningen av framtidens aktörer inom hästområdet, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Häst, Agria Djurförsäkring. 

Avtalet innebär bland annat att Agria är en av huvudsponsorerna för de årligen återkommande Nationaldagstävlingarna och Hösttävlingarna på Strömsholm. 

I den dagliga verksamheten ingår Agria som en naturlig del av Ridskolan Strömsholm med exponering i stallar och andra delar av anläggningen men också genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten.