583 hundar i trafikolyckor

Reflexer kan rädda hundens liv.
Trafikolyckor är fortsatt den vanligaste dödsorsaken bland hundar. Under 2014 drabbades 583 hundar i Sverige av trafikolyckor, varav 239 stycken avled till följd av skadorna. Som en jämförelse skadades eller dog 544 hundar i trafiken under 2013.

Framför allt sker en ökning av olyckor mellan september och februari, med olycksstatistiken toppar under december och januari med inkommande trafikolycksärenden till Agria.

– Ökningen beror troligen på flera orsaker. Det är fler jakthundar i rörelse samt sämre väglag med snö och is på vägen. Mörkret bidrar också till att hunden är svår att upptäcka, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur på Agria djurförsäkring.

Förutom att hunden skadas eller i värsta fall avlider, riskerar den att utsätta andra trafikanter för fara och orsaka större olyckor.

Undvik att hunden drabbas av trafikolyckor genom att:

  • Koppla hunden
  • Alltid hålla din hund kopplad när du promenerar nära trafikerade vägar
  • Slopa flexi-koppel
  • Skippa flexi-koppel på hunden om du går nära en väg. Allt för ofta sker olyckor för att hunden tillåtits gå fem meter framför ägaren
  • Skaffa reflexer även till dig själv
  • Ge bilförare chansen att upptäcka hunden i tid med hjälp av reflexer