Mattar och hussar till glupska eller matglada hundar bör vara lite extra försiktiga eftersom många svampar är giftiga för hundar. En del svampsorter är direkt dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk. Flugsvampar känner nog de flesta igen, men det finns flera sorters svampar som kan få din hund att må dåligt.

- Om du misstänker att din hund har fått i sig giftig svamp är det viktigt att ta den till veterinär så snart som möjligt. Symptom som kräkningar och diarré kommer ofta snabbt, men andra symptom är mer lömska och visar sig först några dagar senare, säger Patrik Olsson, affärområdeschef för smådjur på Agria.

Symptomen är olika beroende på vilken giftig svamp hunden fått i sig. Vanligast är kräkningar och diarré. Det finns svampar som ger symptom först några dagar senare. Ett sådant exempel är spindelskivlingen som är en av Sveriges giftigaste svampar. Om en hund får i sig spindelskivling påverkas njurarna direkt. Symtomen visar sig först några dagar senare och då är kroniska njurskador, vissa med dödlig utgång, redan ett faktum. 

Om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp är det viktigt att ta den till veterinär så fort som möjligt. Ta gärna med en svamp av den sort som du tror att hunden har fått i sig.

De farligaste giftsvamparna i Sverige är:

  • Röd flugsvamp
  • Brun flugsvamp
  • Panterflugsvamp
  • Vit flugsvamp
  • Lömsk flugsvamp
  • Spindelskivling
  • Toppig giftspindling
  • Stenmurkla

Generellt är de svampar som är farliga för människor också är farliga för hundar. På Giftinformationcentralen (www.giftinformation.se) finns mer information.