Agria Djurförsäkring tar över Morganhästföreningens försäkringsfond

Från och med 1 juli blir de morganhästar som tidigare varit försäkrade i Morganhästförenings försäkringsfond försäkrade i Agria Djurförsäkring.

 Vi är jätteglada över att ha fått förtroendet att ta över morganhästarnas försäkringar och ska göra vårt bästa för att föreningens medlemmar ska trivas hos oss. Det är en sund och trevlig ras som vi ser fram emot att jobba med, säger Stefan Fur, Affärsområdeschef Häst hos Agria Djurförsäkring.

Morganhästföreningen har länge diskuterat frågan om försäkringsfondens framtid med sina medlemmar. Vid en extra föreningsstämma röstade medlemmarna på ett samarbete med Agria.

 Vi är mycket glada över samarbetet, som ger våra medlemmar betydligt bättre service än idag. Vår fond har skötts helt ideellt, vilket förstås är ett stort ansvar för styrelsen. Det har också inneburit att våra medlemmar ibland har fått vänta länge på besked om utbetalningar, och alltså fått ligga ute med stora summor pengar. Hos Agria finns alltid personal, det går att direktreglera på klinik och telefonveterinären finns tillgänglig, säger Anne Lagerqvist, ordförande i Svenska Morganhästföreningen.

Avtalet mellan Svenska Morganhästföreningen och Agria Djurförsäkringar är treårigt och innebär bland annat att samtliga medlemmar i föreningen får rabatt på försäkringar av morganhästar. Agria stödjer också föreningen med årliga bidrag som ska främja tillväxt av föreningen och bidra till större intresse för rasen.

Om Morganhästen

Totalt finns ca 400 morganhästar i Sverige, vilket gör den till en relativt ovanlig ras. De första morganhästarna kom till Sverige 1973 tack vare Axel Ax:son Johnson, som grundade Isaksbo stuteri i Avesta. Morganrasens stamfader Figure föddes 1789 i Massachusetts, USA och bytte så småningom namn till till sin ägares namn – Justin Morgan. På så sätt fick rasen sitt namn. Hingsten Justin Morgans härstamning anses bestå av blod från huvudsakligen den arabiska hästen och det engelska fullblodet. Under första delen av 1800-talet utmärkte sig flera morganhästar som tävlingstravare. Morganhästen ligger bakom den amerikanska travarrasen, Amerikansk saddlebred horse, Tennessee walking horse och Quarterhästen.

www.morganhorse.se