Riskabelt köpa valp på nätet

Brittiska kennelklubben går nu ut med en varning över stora hälsoproblem bland valpar som säljs på nätet. Var femte valp dör inom ett halvår. Samma problem finns i Sverige. Det finns tyvärr en omfattande olaglig verksamhet och ”valpfabriker” där enbart kommersiella intressen styr aveln. Både tikar och valpar far illa och föds upp under ibland fruktansvärda förhållanden.

Agria vill därför uppmana alla som går i valpköpartankar att vara noggranna i sitt val av uppfödare och valp. Säljs valpen över nätet bör man vara extra noggrann. Funderar du på att köpa valp bör ett av dina viktigaste krav vara att få träffa tiken som är mamma till valpen på platsen där valpen är uppfödd.

– Får du träffa tiken och valparna i deras hemmiljö kan du bilda dig en uppfattning om hur hunden haft det under sin första livstid samt hur mamman är och mår, säger Cecilia Winter på Agria Djurförsäkring.

Får du inte träffa mamman kan det betyda att hon är i så dåligt skick att uppfödaren vill undanhålla henne.

– Det kan också betyda att hon inte ens finns i landet utan att valparna smugglats hit utan henne.

Det förekommer också att valpar smugglas till Sverige och registreras som avkommor till svenska tikar och på så sätt får falska stamtavlor. Valparna säljs dyrt och kan bära på sjukdomar som riskerar att spridas i Sverige.

– SKK:s webbplats Köpa Hund är en mycket bra tjänst för dig som letar uppfödare, valp eller vill läsa mer om olika raser, tipsar Cecilia.

En hund som smugglats hit från utlandet riskerar också att inte få en lika bra försäkring som en svensk-uppfödd.

– Försäkringen gäller aldrig för fel som fanns innan försäkringen tecknades oavsett om felen är medfödda eller ej. En svensk uppfödare har dock möjlighet att försäkra sig mot så kallade ”dolda fel”, det vill säga om en valp under de tre första åren visar sig ha en sjukdom eller defekt som bevisligen fanns vid leveransen men som inte upptäcktes då, förklarar Cecilia.

Ibland använder säljare sig av argumentet att deras valpar är registrerade i Svenska Jordbruksverket.

– Det är inte samma sak som att vara registrerad i Svenska Kennelklubben som är svenska uppfödares organisation. Det är lag på att alla svenska hundar ska vara registrerade i Jordbruksverket men det innebär endast att hunden är id-märkt och inte att den har en stamtavla, avlutar Cecilia Winter.