Skulle du drabbas av eller misstänker ett rovdjursangrepp ska du i första hand kontakta Länsstyrelsen som ser till att en besiktningsman undersöker djuret. Är djuret dött, låt kroppen ligga och försök att låta omgivningen vara så orörd som möjlligt. Om du lämnar djurkroppen, täck över den. Är djuret skadat ska du förstås kontakta eller uppsöka veterinär. Om besiktningsmannen konstaterar att djuret har skadats eller dödats av ett rovdjur är det möjligt att ansöka om ersättning från staten via Länsstyrelsen. Kontakta även ditt försäkringsbolag.

Tamboskap - får, nöt, get, alpacka. hjort

För lantbruksdjur, exempelvis får och nöt, ges endast statlig ersättning vid rovdjursangrepp. Med Agrias individförsäkringar för får, get och alpacka kan du få ytterligare ersättning för mellanskillnaden av det belopp Länsstyrelsen har ersatt och det försäkringsbelopp du har tecknat hos Agria.

Om Länsstyrelsen bekräftat att dina tamdjur har drabbats av rovdjursangrepp kan du söka statlig ersättning från Länsstyrelsen. En ansökan ska lämnas in inom tre månader från det att skadan inträffade. Ersättning kan betalas ut för avlidna djur men även för övriga kostnader mot redovisning av kvitton, såsom veterinärkostnader och omhändertagande av döda djur.

Hjortar i hägn betraktas av Naturvårdsverket som hägnat vilt och ersättning finns inte att söka av Länsstyrelsen. Agria kan ersätta rovdjursrivna hjortar med det försäkringsbelopp du har tecknat.

Oavsett vilket djurslag som har angripits av rovdjur ska du kontakta Länsstyrelsen för att i samråd med dem vidta åtgärder för att skydda dig mot framtida angrepp.

Hund

Om hunden skadats eller dödats av rovdjur ska du också söka statlig ersättning från Länsstyrelsen i första hand. Det innebär att om hunden har en veterinärvårds- eller livförsäkring får du ersättning för mellanskillnaden av den ersättning Länsstyrelsen betalar ut och det försäkringsbelopp du har tecknat i Agria. Högsta beloppet som Länsstyrelsen betalar ut för en rovdjursdödad hund är 20 000 kronor.

Svenska Jägareförbundet

Om du är medlem i Svenska Jägareförbundet så är hund tillhörande eller inlånad av medlem i Svenska Jägareförbundet försäkrad via SJFs rovdjursförsäkring i Agria. Ersättning om hunden blir skadad är högst 25 000 kr. Försäkringen gäller oavsett om ersättning erhållits av berörd Länsstyrelse.

Även Jägarnas Riksförbund har en Rovdjurförsäkring för sina medlemmar som administreras av If. Gäller endast jakthund.

Checklista

  • Kontakta Länsstyrelsen eller av Länsstyrelsen utsedd besiktningsman
  • Anmäl och sök om ersättning hos Länsstyrelsen för skadade/dödade djur
  • Om det finns en veterinärvårds- eller livförsäkring för djuren, kontakta även ditt försäkringsbolag. Om ersättning utgår från statliga medel betalar försäkringsbolaget skillnaden upp till försäkringsbeloppet.
  • Medlem i Svenska Jägareförbundet kan få ersättning via SJFs rovdjursförsäkring i Agria oavsett om Länsstyrelsen ersätter. Anmäl skadan via denna blankett som du hittar på SJF hemsida.
  • Tänk på att spara underlag och kvitton för att kunna styrka dina kostnader när du söker ersättning.