Uppskattningsvis drabbas ungefär 2 000 av landets hundar av huggormsbett varje år. Många hundägare tror felaktigt att ormbett är ofarliga. I de lindrigaste fallen blir hunden bara svullen vid bettet men ibland kan det också innebära långvarig konvalescens och till och med dödlig utgång. I Agrias skadestatistik är det i snitt sex hundar årligen som har dött till följd av ormbett under de senaste tio åren.

En ormbiten hund ska alltid hållas så stilla som möjligt och tas till veterinär. Katter klarar sig generellt bättre men kan också behöva veterinärvård.

– De allra flesta hundar och katter blir friska igen efter behandling. För de hundar som blir riktigt dåliga av huggormens gift finns numera ett effektivt serum, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Det kan bli kostsamt med behandling. Behöver hunden intensivvårdsbehandling och serum stannar prislappen sällan under 15 000 kronor.

Ormen biter oftast i nosen och i tassarna. De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farligaste i tron om att luftvägarna ska svullna igen men det är de hundar som får bettet i tassen som löper störst risk.

– När hunden går på benet där den har fått ormbettet bidrar musklernas sammandragningar till att ormens gift sprids, förklarar Lotta Möller. Därför ska du helst bära hunden efter ett ormbett och snarast ta den till veterinär.

Symptom på att hunden blivit ormbiten

Hunden blir trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt. Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.


Om din hund blir ormbiten - gör så här:

  • Håll hunden i stillhet, bär hunden om det är möjligt när den ska förflyttas
  • Uppsök veterinär snarast
  • Om du har kortison tillgängligt sedan tidigare bör du rådgöra med veterinär innan du eventuellt ger av preparatet.

Mängden insprutat gift har stor betydelse för hur dålig hunden blir. Den mängd gift som ormen doserar vid hugget tycks variera vid olika tillfällen. Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter och enzymer. De påverkar bland annat blodet så att blodkroppar faller sönder och blodproppar bildas. Vissa enzymer bryter ner vävnaderna.

Antal skadeärenden ormbett hund 2000-2012

Antal skadeärenden ormbett katt 2000-2012