Arrangörer av utställningsklassen är VikingGenetics och Agria Djurförsäkring.
Tanken bakom priset är att lyfta fram goda föredömen och rikta fokus mot djurens hälsa och hållbarhet.

Utseendet har stor betydelse, men säger inte allt. För oss som arbetar med djurhälsa är det viktigt att djuren även är friska och hållbara, säger Ewa Nordenstedt på Agria Djurförsäkring.

Tävlingen är öppen för raserna SRB, Holstein och Jersey. De tre kor som vinner sina klasser ska, inte bara ha en vacker ”exteriör” som det heter på utställningsspråk. De ska också ge mycket mjölk av hög kvalitet, kalva med jämna mellanrum och få friska kalvar. Korna ska även ha en bra juverhälsa, vara friska och sunda, det vill säga ha en bra hälsoprofil.

Bra gener ger förutsättningar för kon att klara alla kriterier, därför har vi infört att kons fader skall ha minst NTM 0. NTM är det avelsvärde som används i Sverige för att beskriva kons genetiska kapacitet, säger Charlotte Andersson på VikingGenetics.

Fredagen den 25 oktober utses respektive rasvinnare i finalerna av SARA-klassen.