Råden tar fasta på vad du ska ta reda på om såväl säljaren som hästen innan du gör slag i saken. Du kan också läsa om vad du ska tänka på vid provridning och besiktning.

Oenighet mellan säljare och köpare leder ibland till tråkiga tvister. Med hjälp av juridisk expertis har vi tagit fram en mall för ett köpeavtal och en praktisk checklista om vad du bör kontrollera inför köpet. Här beskrivs också vilka regelverk som gäller i det fall det skulle visa sig att hästen hade en skada som du inte kände till när du köpte hästen.

 En av de vanligaste tvisterna är när köpare och säljare är oense om att hästen har ett väsentligt fel och om det felet fanns där redan när hästen såldes, berättar Stefan Fur, affärsområdeschef på Agria.

Alla har att vinna på att köparen får så mycket information om hästen som möjligt och därmed rätt förväntningar.

 Våra råd kommer förhoppningsvis att bidra till att fler hästköp blir lyckosamma för både hästen, säljaren och den nya ägaren, säger Stefan Fur.

Alla köpa-häst-råden, checklista och förslag till köpeavtal finns samlade på Agrias webbplats . Mallen för köpekontrakt är gjord i samarbete med advokaterna Carl-G Leissner och Jonas Gustafsson.