SIRE står för svensk, individprövad, robust elittjur, och i och med priset skapas en ny utställningsklass för äldre meriterade köttrastjurar. Tjurarna jämförs för sina avelsmässiga meriter, samtidigt som de ska ha det rätta utseendet och utstrålningen i utställningsringen. Vinner gör den tjur som har den bästa kombinationen av båda faktorer. Sedan 2003 finns ett liknande pris för mjölkkor, SARA-priset, som även det delas ut under Elmias lantbruksmässa.

Förutom tillväxt och fertilitetsegenskaper så ställs höga krav på hälsa, exteriör, klövar och lynne hos avelstjurarna. Stor vikt läggs även på avelsvärdena för födelsevikt och lätta kalvningar.

Tjurarna som visas i SIRE-klassen representerar det fina djurmaterial vi har i Sverige och de värden svensk nötköttsproduktion står för – sunda djur som lever och producerar länge, förklarar Sofia Persson, VD för Svensk Köttrasprövning. Det är även starkt kopplat till en god djurvälfärd och låg läkemedelsanvändning, exempelvis har Sverige den lägsta antibiotikaanvändningen inom EU.

För Agria finns det ett stort intresse i att engagera sig i djurfrågor kring hälsa och hållbara djur, och att driva ett samarbete med de branschorganisationer som vill samma sak, säger Ewa Nordenstedt, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring.

Nyligen rapporterades att mindre än hälften av det nötkött som konsumeras i Sverige är producerat i Sverige, och trots en ökande konsumtion ökar inte den andelen.

Den svenska nötköttsproducenten har höga kostnader för insatsvaror, arbetskraft och byggnader i jämförelse med många andra länder, förklarar Sofia Persson. Med ett aktivt avelsarbete för produktionsstarka djur gör vi vad vi kan för att bli resurseffektiva, vilket påverkar ekonomin positivt för den svenske nötköttsproducenten. Det vill vi uppmärksamma med SIRE-klassen. Så att den svenske konsumenten kan fortsätta njuta av svenskt nötkött och det öppna svenska landskapet.

Priset för kor, SARA-priset (instiftades 2003) är öppen för koraserna SRB, Holstein och Jersey. De tre kor som vinner sina klasser ska ha en vacker ”exteriör”, ge mycket mjölk av hög kvalitet, kalva med jämna mellanrum och få friska kalvar. Korna ska också ha en bra juverhälsa, vara friska och sunda.