Förnyat samarbetsavtal mellan Agria och Svenska Kennelklubben

Det första samarbetsavtalet mellan Agria Djurförsäkring och Svenska Kennelklubben (SKK) slöts första gången 1964 och nyligen enades parterna om en ny långsiktig avtalsperiod. Samarbetet syftar bland annat till att öka och underlätta hundägandet i samhället och att på olika sätt sprida kunskap för att främja friska hundar och en sund avel. En annan viktig del är den gemensamma forskningsfonden, där Agria bidrar med cirka fem miljoner till forskning om djurhälsa varje år.

För Agria är SKK en självklar och viktig partner, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef Smådjur på Agria Djurförsäkring.  Vi har en rad gemensamma intressefrågor, som en sund avel, friska hundar och ett samhälle där hundägandet underlättas och välkomnas. Vårt nya samarbetsavtal innebär en höjd ambitionsnivå på flera av dessa områden.

SKK är också en viktig partner för att Agria ska fortsätta att utveckla de bästa försäkrings-lösningarna för landets hundägare.  

Det är oerhört viktigt att vi fortsätter ha en stor andel hundar i vårt land veterinärvårdsförsäkrade, inte minst av djurskyddsskäl då ingen hund ska behöva bli utan vård på grund av för höga kostnader, fastslår Nils Erik Åhmansson, ordförande på SKK.

Den gemensamma forskningsfonden är en fortsatt viktig del i avtalet.
 
Agrias unika stöd till hundforskningen som man är ensam om i Sverige bland försäkringsbolagen ger oss tillgång till en kader av duktiga forskare som kan hjälpa oss lösa besvärliga frågor kring exempelvis aveln av hundar, säger Nils Erik.

Fonden ger medel till forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

Varje år avsätts 4 promille av premieintäkten till forskning vilket i år innebär drygt fem miljoner kronor, berättar Patrik. Resultaten ska ge förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning. Agrias engagemang i skadeförebyggande verksamhet och friskare djur som mår bra har alltid varit stort.  

Det är vetenskapligt bevisat att människor mår bra av att umgås med djur och numera är det allt vanligare med hundar som ”jobbar” på vårdhem och i terapeutisk verksamhet. SKK och Agria vill med sitt nya samarbeta öka fokus även kring dessa frågor genom att sprida kunskap om hälsoaspekter och hundens nytta i samhället.