Agria Djurförsäkring stöttar sedan länge travsporten, bland annat via stöd till riksanläggningen Wången och de olika travbanorna. Nu läggs ytterligare en pusselbit i och med det nya avtalet med de svenska travhästägarna via RST.

Travsporten är en viktig del av hästnäringen och vi vill bidra till fortsatt framgång, säger Stefan Fur, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring. Travhästägarna är även en stor kundgrupp och det är värdefullt för oss att ta del av deras önskemål när vi utvecklar våra försäkringslösningar.

RST verkar för att ta tillvara travhästägarnas intressen och främja intresset för travsporten och ägandet av travhästar.

För oss var det viktigt med en rikstäckande och stark lokal representation i valet av samarbetspartner och därför känns avtalet med Agria väldigt bra, säger Christer Häggström från RST.

Tanken är också att tillsammans bjuda in till lokala aktiviteter för hästägarna. Agria kommer även att medverka på kommande årsmöte den 10 april på Solvalla.

Agria är en pålitlig samarbetspartner och har även visat ett fantastiskt engagemang, konstaterar Christer.