Det ska vara en student som värnar om djuren och står för ett tryggt tänkande, både när det gäller hästar och människor, säger Stefan Fur, affärsområdeschef på Agria.

Samtidigt är det viktigt för både Länsförsäkringar och Agria att stipendiaten har entreprenörsanda.

 Entreprenören är motorn och forskningen är bensinen. Vi måste prata entreprenörskap för att hästsverige ska bli slagkraftigt, sa Susanne Petersson, vd på Länsförsäkringar Skåne.

Entreprenörskap och företagande i hästbranschen är något som också Flyinge värnar om. På tredje året av hippologprogrammet kan studenterna välja att läsa kurser ibland annat entreprenörskap och ledarskap. I årskurs ett läser samtliga hippologstudenter företagsekonomi för hästverksamhet.

 På Flyinge arbetar vi stenhårt för att professionalisera hästbranschen. Entreprenörer behövs i alla delar av samhället och i hästbranschen behövs de som kan tänka utanför boxen, säger Flyinges vd Marianne Lilja Wittbom och fortsätter:

 Vi är såklart mycket glada för det här stipendiet. Det är väldigt mycket pengar och för en student ett betydande bidrag om man till exempel vill ha med sig sin häst eller träna mer.

Delas ut under fem år

Stipendiet kommer att delas ut en gång om året under fem år. Alla som går det andra året på hippologen eller som gått det tvååriga programmet och ska söka det tredje året på Flyinge kan söka stipendiet.

 Ansökan görs skriftligt och en styrgrupp bestående av lärare och vd från Flyinge, representant från Agria och Länsförsäkringar bestämmer vem som ska få stipendiet, berättar Stefan Fur.

Stipendiet delas ut till studenten i två omgångar, 20.000 kronor på hösten och 20.000 kronor på våren. Motprestationen från stipendiatet är en film eller ett bildspel som visas upp under Länsförsäkringars årsstämma i maj. Filmen eller bildspelet ska ge en bild av vad studenten gjort under sitt år på Flyinge.

Ansökan till hippologstipendium 

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av din bakgrund, vad du planerar att göra efter din tid på hippologprogrammet och vad du vill göra med stipendiet. Skriv också en kort motivering.
Ansökan för årets stipendium är kort, redan den 25 oktober vill vi ha din motivering. Du som ska söka tredje året på Flyinge nästa år kan söka fram till den 15:e september 2014. Ansökan görs till caroline.santen@flyinge.se