Agria Djurförsäkring ersätter Schmallenberg

Schmallenberg, ett virus som drabbar idisslare, har nu kommit till Sverige med full kraft. Symtomen från viruset är främst missbildade foster och uteblivna dräktigheter. För att stödja våra försäkringstagare har vi valt att göra ett tillägg i Agrias får- och getförsäkring som innebär att man kan få ersättning för missbildade lamm och killingar.

Viruset upptäcktes i Europa under sena delen av 2011 och har namngetts efter orten där det först upptäcktes. Första fallen i Sverige upptäcktes i Blekinge 2012. Enligt undersökningar som Jordbruksverket gjort finns det djur med antikroppar i hela Sverige. Viruset smittar via svidknott och inte vid direktkontakt. Smittade djur tros få livslång immunitet.

För att stödja Agrias försäkringstagare gör vi nu ett tillägg i vår får- och getförsäkring. Från och med den 1 januari 2013 ersätter försäkringen missbildade lamm respektive killingar som fötts efter fullgången dräktighet. Förbättringen gäller oavsett vilken huvudförfallodag våra kunder har på sin försäkring.

För nötkreatur ingår redan sedan tidigare ersättning för förlorat foster/kalv från och med sjunde dräktighetsmånaden i våra besättningsförsäkringar Agria Kött och Agria Mjölk. Där bestäms ersättningen av vilket försäkringsbelopp och självrisk man har valt.

Tillägget i får- och getförsäkringen och mer information om Schmallenberg hittar du på agria.se. Tillägget har ingen självrisk, däremot måste kunden förlora minst 20 procent av sina lamm/killingar inom fyra månader och förlusten måste överstiga 1 500 kronor. Ersättningen baseras på försäkringsbeloppet som är angivet på kundens försäkringsbrev.

Vanliga frågor och svar om Schmallenberg hittar du här