Seminariet äger rum i och runt Lund. AIAG är ett nätverk av internationella företag som alla har gemensamt att de jobbar med produktionsförsäkringar inom lantbruket. De tre dagarna kommer att innehålla föredrag, diskussioner och värdefullt erfarenhetsbyte kring växtodling, samt värdering av hagelskador på raps i fält.

För Agria är AIAG-seminariet ett fantastiskt tillfälle att ytterligare öka vår precision i grödavärderingen, även om vi står oss väldigt bra sett ur ett internationellt perspektiv, säger Ewa Nordenstedt, affärsområdeschef på Agria.

På seminariet kan vi diskutera hagelskador med försäkringsbolag och skadevärderare från hela Europa. Det finns otroligt mycket kunskap samlad på dessa tillställningar, och utbytet av den kunskapen är värdefull, fortsätter Ewa.

Ett antal försöksrutor på Hviderups gods har behandlats med konstgjort hagel,  för att simulera skador på rapsen. Dessa hagelskador ska deltagarna utifrån egna erfarenheter och rutiner reglera, och gemensamt komma fram till den bästa bedömningen av skadan. Deltagarna på seminariet kommer bland annat att bestå av grödavärderare, representanter från försäkringsbolag och återförsäkrare, alla med kopplingar till den agrara sektorn.

Det är väldigt roligt att seminariet kommer till Sverige igen, senast var på slutet av åttiotalet. Vi får en chans att visa upp det svenska jordbruket och vår grödaskadevärdering, som vi är väldigt stolta över, avslutar Ewa.