Vildsvin - en allt större fara för hund och människa

Våra hundar råkar i allt större grad ut för våldsamma möten med vildsvin. Antalet hundar skadade av vildsvin har hittills ökat med hela 133 procent under 2012 i Agrias skadestatistik jämfört med föregående år. Från 33 hundar förra året till 73 i år. Extra utsatta är jakthundarna. Godkänd skyddsväst för hunden är en bra åtgärd, och det är även en god idé att testa hunden i ett vildsvinshägn.

Vildsvinsstammen växer och breder ut sig i snabb takt och i och med det har riskerna för både djur och människa ökat kraftigt. Från 33 skadade hundar förra året till 73 i år. Risken att krocka bilen med ett vildsvin blir allt högre enligt Nationella Viltolycksrådet - fram till i september i år har över 2 000 olyckor med vildsvin rapporterats in till polisen. Ett fullvuxet vildsvin kan väga uppemot 200 kg och orsakar stora skador på både person och fordon. Ryttare kan också få se upp med vildsvin som försvarar sina ungar om hästarna råkar komma för nära. Eftersom hästar är flyktdjur kan det bli en riskfylld och obehaglig kapplöpning.

Skyddsväst till jakthunden

Extra utsatta för vildsvinsattacker är jakthundarna. De bör utrustas med skyddsväst som förhindrar många allvarligare skador. På Svenska Jägareförbundets webbplats finns en förteckning över rekommenderade skyddsvästar.

- Innan man jagar vildsvin med sin hund bör man testa den i ett av Svenska Jägareförbundets vildsvinshägn, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef på Agria Djurförsäkring. Är hunden för skarp är den inte lämplig utan kan utsätta sig för onödig fara.

Andra skadeförbyggande åtgärder förutom att utrusta hunden med skyddsväst är att se till att den har reflexer och att den är i god kondition inför jakten.