– Våra värderingsmän har gjort en kämpainsats och har hittills besiktigat nästan10 000 ha som behövde sås om. Det är tio  gånger mer än de senaste tio årens genomsnitt och till och med 20 % mer skadad areal än rekordåret 1997, säger Rasmus Troedson, säljchef lantbruk på Agria och samordnare för bolagets grödavärderingsmän.

Agrias grödaförsäkring ersätter skador på grödor som drabbats av vissa väderrelaterade händelser, bland annat ingår skydd för omsådd mellan 1 april och 15 juni. Omsåddsskyddet täcker de direkta kostnaderna men ger inget för minskad skörd.

I år är det många av Agrias lantbrukskunder som fått så om sina vårgrödor på grund av skorpbildning på nysådda fält. Häftiga regnskurar som följdes av sol förvandlade många jordar till pansar vilket de nysådda grödorna inte kunde tränga igenom.

Problemen med skorpa började i maj i Västra Götalands län men spred sig sedan till det område som i år har drabbats värst; Västmanland, Örebro och delar av Uppsala län.

– Men det gäller också att trygga sin odlingsekonomi med en försäkring, det är inte alla som gör det. I slättområdena har huvuddelen av odlarna en grödaförsäkring, men försäkringsgraden är lägre i skogs- och mellanbygderna, berättar Rasmus.