Personer som arbetar för djur som far illa gör det ofta i det tysta och med knappa medel. Av den anledningen har Agria Djurförsäkring instiftat priset Djurens Hjälte. Priset syftar till att lyfta fram eldsjälar som gör sitt yttersta för våra tamdjur. Hjälten får dessutom ett stipendium på 25 000 kronor så att han eller hon ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete

Vilket djurslag personen som premieras är besjälad av saknar betydelse, men priset inriktar sig mot tamdjur.  Chansen att bli utsedd ökar om man kan peka på ett specifikt projekt eller har oberoende referenser.

– Den som får priset ska ha gjort något riktigt speciellt utöver sitt vanliga arbete. Vi söker personer som med kraft och engagemang gjort stor skillnad för djuren, och kan inspirera andra att göra detsamma, säger Cecilia Winter, Agria Djurförsäkring.

Priset kan till exempel gå till en person som arbetar ideellt med ett att djur ska få det bättre, en eldsjäl som driver ett hundstall, en lantbrukare eller veterinär, som utöver sitt arbete, arbetar för att skapa trygghet för djuren.

Tidigare vinnare av Djurens Hjälte har varit engagerade i allt från uppbyggnad och drift av hund- och kattstall, hjälpt vanvårdade hästar och moderlösa föl. Senast gick priset till Jonna Fallhagen Gohil som byggt upp ett nätverk för våldsutsattas djur så att även djuret kan få skyddat boende eftersom när de inte kan följa med sin ägare.

– Stipendiet kan underlätta det viktiga arbetet, men framför allt vill vi rikta strålkastaren mot personer som med kraft och empati kämpar för djurens sak, avslutar Cecilia.

Regler för Djurens Hjälte:

Priset som uppgår till 25 000 kronor ska delas till en eller flera som:

  • Med personligt engagemang och vid sidan av sin ordinarie yrkesverksamhet har genomfört insatser för att skapa trygghet för djur och människor.
  • Tjänar som förebild för andra som vill förbättra djurhälsan och förbättra samvaron mellan djur och människor.

Läs mer om Djurens Hjälte.