Hästförsäkringen för människor - nu ännu bättre

Världens första hästförsäkring för människor – Agria Incident – förbättras och innehåller nu även specialistvård. Den som blir skadad får inte bara ersättning för sina skador, utan även tillgång till specialistsjukvård. Försäkringen ingår i alla Agrias hästförsäkringar.

Tre dödsolyckor inom ridsporten i vinter samt flera allvarliga olyckor har bidragit till livliga diskussioner inom ridsporten. Alla som umgås med hästar vet att då och då är olyckan framme. Oftast kommer man undan med hjärtat i halsgropen, men ibland blir skadorna värre. Därför har vi gjort Agria Incident, som ingår i alla hästförsäkring hos Agria, ännu bättre.

Från och med mars ingår, förutom en olycksfallsförsäkring, även ett ekonomisk skydd med privatvård och specialistvård. Med detta följer en specialistvårdsgaranti som garanterar medicinsk rådgivning inom sju dagar.

– Vi som umgås med djur har ansvaret att ge dem den omsorg och den motion de behöver. Inte minst för deras skull är det viktigt att vi återhämtar oss snabbt efter en olycka, säger Stefan Fur, på Agria Djurförsäkring.

Privatpersoner kan också få ersättning för skötsel av sin häst, sin hund eller för att ta hand om sina barn. Försäkringen ersätter också kostnader för till exempel förstörda kläder.  

Agria Incident ersätter om någon blir biten, sparkad, trampad, påsprungen eller påkörd av en häst med ekipage. Försäkringen gäller också om någon skadas vid lastning eller kommer emellan när hästarna ska hämtas ur hagen. Kort sagt– den ersätter vid alla olyckor som en Agriaförsäkrad häst är inblandad i.

– Försäkringen är kopplad till hästen – och faller ut oavsett om det är hästens ägare, medryttare, en besökare eller någon annan som skadas, fortsätter Stefan.

Kort om Agria Incident

  • Ersätter kostnader vid skador upp till 100 000 kronor.
  • Skyddar vid medicinsk invaliditet upp till tio prisbasbelopp.
  • Betalar ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med ett prisbasbelopp.
  • Ersätter kostnader för privat- och specialistvård.
  • Innehåller en specialistvårdsgaranti med 1 000 kronor per dygn.
  • Innehåller en operationsgaranti om 1 000 kronor per dygn