Algförgiftning livsfarligt för hundar

Är hunden orolig, darrar, kräks och vinglar efter strandutflykten? Kontakta då omedelbart veterinär. Risken är att den fått i sig giftiga algtoxiner som kan leda till döden.

Att hundar drabbas av algförgiftning är inte speciellt vanligt, men det händer och varje år att någon eller några hundägare förlorar sin fyrfota vän på detta sätt. Undvik därför att låta din hund bada eller dricka av algblommande vatten. Ge inte heller hunden fisk, kräftor eller musslor från förgiftade vatten. 

Symtomen för algförgiftning kan komma snabbt, i vissa fall redan inom 15 minuter. De varierar i styrka beroende på hur gammal hunden är, hur mycket alger den fått i sig, hur mycket den ätit innan och vilken art av alger den fått i sig.

Vissa alger producerar gifter som skadar levern – vilket får till följd att den slutar fungera med döden som följd. Det finns också alger som producerar nervgifter som påverkar andningen. Då vinglar hunden, dreglar och får krampar innan den dör. Andra arter av alger irriterar slemhinnorna och huden vilket gör att den kräks och får diarré.

Men även om algförgiftning är allvarligt behöver inte hoppet vara ute.

– Redan när hunden får de första symptomen kommer måste hunden omedelbart få kontakt med veterinären, förklarar Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring. Minutrarna är viktiga. Ring därför till den veterinärklinik som är närmast och förklara situationen.

Om hunden visar symptom ska du se till att den har tillgång till rent vatten, men inte ge den något att äta.  Det är också viktigt att du hindrar hunden från att slicka på huden. Har du en tratt kan du använda den – men använd den bara om hunden andas utan problem. Skölj också av hunden med friskt vatten så att det algförgiftade vattnet försvinner från huden.