Den tyska skandalen där dioxin upptäckts i djurfoder fortsätter att påverka den svenska grisnäringen. Med anledning av skandalen har flera länder, bland andra Kina, Ryssland och Sydkorea, stoppat all import av tyskt griskött vilket nu gör att priset pressas på övriga marknader. Prissänkningen är ett hårt slag för svenska producenter som inte längre kan konkurrera om priset.

Agria Djurförsäkring följer självfallet debatten och uppmanar till att god kontroll och djurhållning upprätthålls för att säkra högsta kvalitet på svenska livsmedel.

– Avslöjandet om det tyska dioxionköttet visar än en gång hur viktigt det är att vi får en utökad ursprungsmärkning på livsmedel. Självklart måste Sverige upprätthålla en god kontroll av kött som produceras i landet, säger Ewa Nordenstedt, lantbrukschef på Agria Djurförsäkring. Vi är alla en del av livsmedelskedjan och måste göra vad vi kan för att säkra att svenskt kött håller bra kvalitet.


– Alla som har kontakt med näringen måste ha med sig detta i sitt arbete. Vi på Agria har också kontakt med våra samarbetspartners för att kunna följa utvecklingen på nära håll, fortsätter Ewa Nordenstedt.

Även i övriga EU ser man allvarligt på skandalen och krav på bättre kontrollsystem och djurhållning hörs nu från flera håll. Något som svenska grisföretagare har efterfrågat under lång tid.

Sverige är det enda landet inom EU som har en djurskyddslagstiftning som ligger långt över EUs gemensamma nivå. Men när det gäller ursprungsmärkning ligger Sverige långt efter många EU-länder, trots att svenska konsumenter är de inom EU som värdesätter ursprungsmärkning högst.