Agria Djurförsäkring avsätter varje år fyra promille av premieinkomsterna till forskningen. Tillsammans med SKKs forskningsfonder kan 21 forskningsprojekt som ska förbättra hund¬hälsan finansieras med drygt 3,8 miljoner kronor under 2011.

Flera av projekten fokuserar på diagnos- och behandlingsmetoder, till exempel diagnostik av stafylokocker hos hund och människa. Stafylokocker är en vanlig orsak till infektion hos svenska hundar och svår att behandla på grund av att allt fler blir resistenta mot antibiotika.

Tre projekt berör hälsoaspekter på avelsurvalet. Vilka orsaker ligger till exempel bakom brakycefali, som oftast drabbar trubbnosiga hundraser? Mer insikt om detta leder förhoppningsvis till att fler hundar slipper svårigheter med andning, värme och förlossning och ögonproblem.

Ett av projekten har ambitionen att hitta gener som identifierar risken för livmoderinflammation, som är en mycket vanlig sjukdom.

Några projekt har siktet inställt på att, genom mer kunskap, minska antalet funktionsnedsättande sjukdomar. Två av dem, ett i Norge och ett i Sverige, fördjupar sig i nervskador på hundrasen alaskan malamute.

– Att bidra till forskningen är en viktig del av Agrias verksamhet. Det viktiga är att vi, som specialistbolag, inte bara hjälper till när sjukdomar redan har uppstått. Vi vill bidra till att de inte uppstår överhuvudtaget och – när de ändå gör det – att det finns tillräcklig kunskap så att djuren kan botas, säger Pekka Olson, veterinär och forskningsansvarig på Agria Djurförsäkring.

För andra året fördelar Agrias och SKKs forskningsfond även medel till projekt som handlar om samspelet mellan människan och djur.

– Att djuren är till nytta för oss människor är ingen nyhet för oss som umgås med djur. Men det behövs mer forskning inom detta område så att vi får fakta om det sätt de förbättrar samhället. Vi fördelar medel till två projekt som handlar om hund i demens- samt barnsjukvård avslutar Ulf Uddman, VD Svenska Kennelklubben.